Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Aluehallintoviraston tiedote 13.9.2023:Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valmiusharjoituksessa keskitytään säteilymittauksiin ja säteilytilannekuvan muodostamiseen

13.9.2023

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämä alueellinen LSS23- valmiusharjoitus tiivistyy
loppuvuotta kohti. Ensin on vuorossa valmiuspäivä  syyskuussa ja sen jälkeen maakunnalliset työpajat lokakuun loppuun mennessä.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuoden 2023 aikana alueellisen LSS23-valmiusharjoituksen,
joka syventyy erityisesti säteilymittauksiin ja  säteilytilannekuvaan.
LSS23-valmiusharjoitus on jatkoa vuonna 2021 järjestetylle  LSS21-valmiusharjoitukselle, joka keskittyi säteilyvaaratilanteen laajempaan  tarkasteluun.

 

Viiden maakunnan laajuinen harjoitus kehittää valmiutta toimia säteilyvaaratilanteessa 

LSS23-valmiusharjoituksen tavoitteena on välittää harjoittelijoille tietoa siitä, kuinka Suomeen rakennetaan parhaillaan säteilymittauskykyä ja kuinka säteilytilannekuva  muodostetaan ja jaetaan alueella. Lisäksi harjoituksessa tuetaan osallistujien  valmiussuunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tunnistetaan teemaan liittyviä  yhteensovittamis-, yhteistoiminta- ja kehittämistarpeita.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan  maakuntien alueella toteutettava valmiusharjoitus on tarkoitettu kunnissa erityisesti johtoryhmille ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueille. Harjoitukseen  osallistuu myös alueen muita viranomaisia ja teeman kannalta keskeisiä toimijoita.

 

Hyvinvointialueiden pelastuslaitokset harjoittelevat kansallisen säteilytilannekuvan  täydentämistä alueellisella säteilymittaustiedolla. Harjoittelun tavoitteena on prosessin oppiminen ja kokeileminen yhdessä alueen pelastuslaitosten ja Säteilyturvakeskuksen  kanssa. Pelastustoimen ja kuntien välistä yhteistoimintaa harjoitellaan esimerkiksi  toimittamalla säteilytilannekuva kuntien omaehtoisen harjoittelun tueksi.

 

Vuoden 2023 aikana tarkastellaan toimialakohtaisesti myös talousveteen ja maidontuotantoketjuun liittyviä säteilymittauksia.

 

Syksyllä valmiuspäivä ja maakunnalliset työpajat

Syksyllä valmiusharjoituskokonaisuudessa on vuorossa osallistujien yhteinen  valmiuspäivä ja sen jälkeen maakunnalliset työpajat maakuntien keskuskaupungeissa. Valmiuspäivä ja työpaja tukevat osallistujien omaa valmiussuunnittelua. Erityisesti  työpajoissa on mahdollisuus myös valmiussuunnittelun yhteensovittamiseen eri  osallistujien välillä.

 

Valmiuspäivä järjestetään 26.9.2023 seminaarimuotoisena etätilaisuutena.

 

 

Maakunnalliset työpajat järjestetään läsnäolotilaisuuksina ja ne on kohdennettu erityisesti säteilytilannekuvan laatimiseen osallistuville sekä keskeisille  säteilytilannekuvan käyttäjille. Mukaan odotetaan kuntien lisäksi muun muassa  hyvinvointialueen, ELY-keskusten, poliisin, puolustusvoimien, SPR:n sekä  elinkeinoelämän edustajia.

 

Ensimmäinen seminaari ja koulutustilaisuus järjestettiin keväällä

LSS23-valmiusharjoituskokonaisuus alkoi jo keväällä.

Osallistujat kutsuttiin mukaan Itä-Suomen aluehallintoviraston yhdessä  Säteilyturvakeskuksen kanssa järjestämään verkkoseminaariin ”suojelutoimet  säteilyvaaratilanteessa”. Toukokuussa oli vuorossa Pelastusopiston ja  Säteilyturvakeskuksen järjestämä säteilymittauskoulutus. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oli toivonut kyseistä koulutusta alueen toimijoille LSS21- valmiusharjoituksesta saadun palautteen perusteella.

 

LSS23-valmiusharjoituskokonaisuuden suunnittelua aluehallintovirasto on tehnyt  yhteistyössä muun muassa Pelastusopiston, hyvinvointialueiden pelastuslaitosten, Säteilyturvakeskuksen, Ruokaviraston ja Valviran kanssa.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuosittain alueensa maakunnissa  valmiusharjoituksia, jotka kokoavat yhteen keskeisiä viranomaisia ja  turvallisuustoimijoita. Valmiusharjoitukset ovat kokonaisturvallisuutta edistävää  viranomaisten varautumista, joka varmistaa yhteiskunnan toimintaedellytykset  normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Alueellisia valmiusharjoituksia  kehitetään vuosina 2022–2023 aluehallintovirastojen yhteisessä projektissa, jonka  tavoitteena on määritellä tehokkaimmat ja yhdenmukaiset tavat järjestää harjoituksia eri puolilla Suomea.

 

Lisätietoja LSS23-valmiusharjoituksesta:

Ylijohtaja Marko Pukkinen, marko.pukkinen@avi.fi, puh. 0295 018 582

Johtaja Tarja Wiikinkoski, tarja.wiikinkoski@avi.fi, puh. 0295 018 800