Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Tiedote: biojätteen omatoiminen kompostointi kiinteistöllä

3.1.2023

Alueellisen jätehuoltoviranomaisen Sydän-Suomen jätelautakunta on jätelain (646/2011) velvoittamana ylläpidettävä rekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat syntyvät biojätteet omatoimisesti.

Alueen jätehuoltomääräysten mukaisesti ilmoitus biojätteen kompostoinnista on jätettävä jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 31.12.2023, jos biojätettä on aloitettu kompostoimaan kiinteistöllä ennen vuotta 2023. Muuten kompostoinnin aloittamisesta tulee ilmoittaa 2 kk kuluttua kompostoinnin aloittamisesta. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa. Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Omatoimisesta kompostoinnista ilmoittaminen jätehuoltoviranomaiselle:
Kompostoinnista tulee ilmoittaa kompostointi-ilmoituksella. Kompostointi-ilmoituksen löytää osoitteesta: www.saarijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto/jatehuollon-lomakkeet/
Lomakkeen voi palauttaa sähköpostilla tai postitse.

Velvollisuus biojätteen käsittelyyn on kiinteistökohtainen ja jokaisen kiinteistön tulee käsitellä kaikki siellä syntyvä biojäte asianmukaisesti. Biojäte tulee joko kerätä jäteyhtiön toimesta tyhjennettävään biojäteastiaan tai kompostoida biojäte omatoimisesti kiinteistöllä. Komposti voi myös olla kahden naapurin yhteinen. Biojätettä ei tule laittaa energiaksi menevän sekajätteen sekaan.

Lisätietoja Sydän-Suomen jätelautakunta:
jatelautakunta@saarijarvi.fi tai 050 3903 765 / 044 4598 249 ma-pe klo 10-15 välisenä aikana.