Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Entisen taimitarhan maaperästä ja pohjavedestä tehdään jatkoselvityksiä Saarijärvellä

11.8.2023

Entisen Ahvenlammin taimitarhan alueella Saarijärvellä tehdään täydentäviä selvityksiä tämän vuoden aikana. Selvitykset kohdennetaan alueille, joilla on todettu tarve puhdistus- tai riskihallintatoimenpiteille. Lisäksi selvitykset ulotetaan alueille, joille on kaavoitettu asuinrakentamista.

Entisen Ahvenlammin taimitarhan alueella on todettu paikoin kohonneita pitoisuuksia torjunta-aineita ja niiden hajoamistuotteita maaperässä sekä pohjavedessä. Vuonna 2022 toteutettujen selvitysten perusteella on todettu, että kohteessa voi aiheutua ympäristö- ja terveyshaittaa. Tästä syystä tutkimusalueella on todettu paikoin puhdistustarve.

Jotta puhdistustoimia voidaan suunnitella tarkemmin, alueella tehdään lisäselvityksiä tämän vuoden aikana. Historiatietojen ja aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella entisen taimitarhan alueella on käytetty torjunta-aineita kasviensuojelussa.

Lisäselvitysten tavoitteena on täydentää aiempia selvityksiä kohdentamalla ne erityisesti niille alueille, joilla on todettu tarve puhdistus- tai riskinhallintatoimille tai molemmille. Lisäselvitykset ulotetaan myös entisen taimitarhan lähialueille, joille on kaavoitettu asuinrakentamista.

Ympäristöteknisten lisätutkimusten yhteydessä otetaan maanäytteitä tutkimusalueen pintamaakerroksesta sekä asennetaan pohjaveden havaintoputkia pohjaveden pilaantumisen rajaamiseksi ja tarkentamiseksi. Lisäksi otetaan pohjavesinäytteitä jo olemassa olevista pohjaveden havaintoputkista sekä pintavesinäyte tutkimusalueelle sijoittuvasta kosteikkokaivannosta.

Selvitykset toteutetaan osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa valtakunnallisesti merkittävät, niin kutsutut isännättömät pilaantuneet alueet, joiden pilaajaa ei saada selville tai tavoiteta tai joiden selvittäminen olisi muulle taholle ilmeisen kohtuutonta. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustoimenpiteet toteuttaa Envineer Oy.

Lue lisää: https://maaperakuntoon.fi

Yhteyshenkilöt:
Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), asiantuntija Maarit Joukainen, p. 0295 036 374,
maarit.joukainen(at)ely-keskus.fi

Saarijärven kaupunki, ympäristönsuojelusihteeri Mia Rahinantti, p. 044 459 8390,
mia.rahinantti(at)saarijarvi.fi

Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), projektipäällikkö Pauliina Salonen, p. 040 120 7274, pauliina.salonen(at)envineer.fi