Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Kelan tiedote 30.3.2023: TE-palvelujen tehtävät siirtyvät kunnille 2025

31.3.2023

Kunnat alkavat hoitaa työnhakijoiden palveluja vuoden 2025 alussa.
Uudistuksen yhteydessä työllisyyden kuntakokeilut päättyvät kaikkialla Suomessa.

Kunnat alkavat hoitaa työttömien työnhakijoiden neuvontaa ja palveluja 1.1.2025 alkaen.
Samalla nykyiset TE-palvelut lakkautetaan.
Kunnille siirtyvät tehtävät vastaavat pääosin TE-palvelujen tarjoamia julkisia työvoima- ja yrityspalveluja.

Myös kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta laajenee. Työmarkkinatuen lisäksi kuntien vastuulla tulee olemaan peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusosan rahoitus.

Uudistuksen yhteydessä työllisyyden kuntakokeilut päättyvät kaikkialla Suomessa.
Kokeilut ajoittuvat vuosille 2021–2024. Kuntakokeilujen asiakkaat jatkavat kuntien asiakkaina, kunnes heidän palvelunsa siirretään pysyvästi kuntiin 1.1.2025.

Kela saa tulevaisuudessa työvoimapoliittiset lausunnot kunnilta

Kunnille siirtyy myös osa TE-palvelujen nykyisistä työttömyysturvaa koskevista tehtävistä. Harkintaa vaativat tehtävät pysyvät valtion vastuulla, ja ne keskitetään KEHA-keskukseen.

Uudistuksen jälkeen Kela saa työvoimapoliittisia lausuntoja kunnilta ja KEHA-keskukselta.
Kela tekee päätökset työttömyysetuuksista lausuntojen perusteella.

Asiakkaan ei tarvitse olla Kelaan yhteydessä siksi, että hänen työnhakupalvelunsa siirtyvät kunnan hoidettavaksi.

Jos työttömyys jatkuu, asiakkaan on edelleen täytettävä säännöllisesti työttömyysajan ilmoitus, jonka perusteella Kela maksaa työttömyysetuutta.