Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotusaineisto nähtävillä

20.9.2023

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus on asetettu nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoa ja liikenteen muutostarpeita. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä.
Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin 28.1.2020 lainvoiman saanut Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 8.9.–9.10.2023 Keski-Suomen liiton verkkosivuilla keskisuomi.fi/maakuntakaava2040, jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja etukäteen sovittaessa
Keski-Suomen liiton toimistolla (Lutakonaukio 7, Innova 2, 40100 Jyväskylä).

Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus antaa muistutus, jonka pyydämme ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta 9.10.2023 mennessä: keskisuomi.fi/lausunto.  Muistutuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi.
Määräajan jälkeen tulleita muistutuksia ei käsitellä.

Katso lisätiedot Keski-Suomen liiton verkkosivuilta: https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/