Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Lasten esiopetukseen, varhaiskasvatukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Saarijärvellä 2023

9.1.2023

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoitetaan ne vuonna 2017 syntyneet lapset, jotka eivät ole mukana v. 2022-2024 kaksivuotisessa esiopetuksessa tai vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka jatkavat toisen vuoden esiopetuksessa (perusopetuksen lykkäys vuodella tai pidennetty oppivelvollisuus).

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa, myös yksityisessä Pilke luontopäiväkoti Solmussa.

Esiopetus alkaa maanantaina 14.8.2023 ja päättyy keskiviikkona 31.5.2024.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu päättyy 31.5.2024 eikä siihen enää oteta uusia ikäluokkia. Opetushallituksen päätöksellä kokeilu koski vain kahta ikäluokkaa (2016 ja 2017 syntyneet).

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen

Jos lapselle tarvitaan esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tällöin valitaan sähköisessä esiopetusilmoituksessa kohta ”esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus”. Lapsella on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen 1.8.2023 alkaen koulun alkuun saakka.

Mikäli lapselle haetaan paikkaa luontopäiväkoti Solmuun ja lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, niin sitä haetaan: https://www.pilkepaivakodit.fi/. Lisäksi teidän tulee hakea yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä Saarijärven kaupungilta: https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/

Kaupunki järjestää esiopetuskuljetuksen perusopetuslain (32§) ja sivistyslautakunnan (16.4.2014/28§) hyväksymien koulukuljetusperiaatteiden mukaan. Esiopetuskuljetusta voi hakea sähköisesti esiopetushakemuksen yhteydessä.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa on haettava pääsääntöisesti 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista.

Siirtotoiveet

Mikäli perhe toivoo varhaiskasvatuspaikan vaihtoa 1.8.2023 alkaen, niin muutosilmoitus tulee tehdä 31.1.2023 mennessä eDaisyssä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetuksessa olevat oppilaat. Aamupäivätoimintaan ovat oikeutettuja 1. vuosiluokan oppilaat. Koululaisille ei järjestetä vuorohoitoa. Sivistyslautakunta määrittelee järjestämispaikat, kellonajat ja vähimmäisryhmäkoot myöhemmin keväällä.

Koululaisten toiminta alkaa 9.8.2023.

Esiopetus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat 1.8.2023 alkavalle toimikaudelle ovat keskitetysti haettavina 16. – 31.1.2023.

Hakeminen ja päätöksenteko tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti:

www.saarijarvi.fi, https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/

 

Lisätietoja:

varhaiskasvatusjohtaja Tiina Kulmala, puh. 050 3135 439

sivistysjohtaja Arja Siikström, puh. 044 4598 250

etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi tai www.saarijarvi.fi

Askartelutarvikkeita pöydillä päiväkodissa