Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

20.3.2024

Saarijärven kaupunki on ryhtynyt uudistamaan rakennusjärjestystä. Uudistamisen tavoitteena on rakennusjärjestyksen ajantasaistaminen 1.1.2025 voimaantulevan rakentamislain mukaiseksi.

Rakennusjärjestystä valmistellaan ennen rakentamislain voimaantuloa, joten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti 1.1.2025 asti. Uuden rakentamislain mukaisen rakennusjärjestyksen tulee olla voimassa 1.1.2027 mennessä (RakL 28 §). Uudella rakennusjärjestyksellä korvataan 27.9.2019 voimaan astunut Saarijärven kaupungin rakennusjärjestys.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 20.3.2024–4.4.2024 välisenä aikana. Palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä rakennusjärjestyksen uudistamisesta tulee osoittaa Saarijärven kaupungin kirjaamoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä Saarijärven kaupungin kuulutukset-sivulla sekä rakennusvalvonnan sivuilla.