Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset ovat nyt haettavissa

24.1.2023

Saarijärven kaupunki julistaa haettavaksi kaikki vuoden 2023 talousarvioon kohdistuvat yleiset toiminta- ja kohdeavustukset seuraavasti:

  • kaupunginhallituksen myöntämät järjestöavustukset, projektiavustukset, avustukset kansainväliseen toimintaan, ylläpitoavustukset, kylätoimikuntien avustukset sekä avustukset monitoimitalojen ylläpitoon
  • kulttuuritoimen kohdeavustukset sekä kulttuuristipendi
  • liikunta- ja nuorisoavustukset

 

Hakuaika päättyy 28.2.2023 klo 15.00.

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Jo aiemmin jätetyt vuoden 2022 hakemukset huomioidaan.
Tarvittavat liiteasiakirjat on lueteltu hakuohjeissa.

Hakemukset ja hakemusmenettelyä koskevat ohjeet löytyvät sähköisinä
oheisesti nimettyjen alla olevien valikoiden avulla kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset sivulta:

  • Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset
  • Sivistystoimen myöntämät avustukset
  • Kulttuuristipendi

Lomakkeita ja ohjeita saa myös kaupungintalon neuvonnasta.

Hakemus liitteineen jätetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@saarijarvi.fi tai kirjallisena osoitteeseen Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi.

 

Lisätiedot:

Kaupunginhallitus: talousjohtaja Maarit Tuononen 044 4598 207

Nuoriso- ja liikunta: vapaa-aikapäällikkö Janne Haapanen 044 459 8296

Kulttuuri: museotoimenjohtaja Kirsi Hänninen 044 459 8292