Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven kaupunki hakee hallinto- ja henkilöstösuunnittelijaa

20.2.2023
Haluatko kehittyä monipuolisesti ja haastaa itseäsi ammatillisesti?
Kiinnostaako sinua hallinto- ja henkilöstöprosessien kehittäminen?

Hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan toimenkuva on Saarijärven kaupungilla uusi ja muotoutuu ja painottuu osin myös valittavan henkilön osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.
Monipuoliseen ja haasteita sekä ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia tarjoavaan työnkuvaan tulee kuulumaan seuraavia osa-alueita:
– Hallinnon ja henkilöstöjohtamisen prosessien, ohjeiden ja järjestelmien kehittäminen, valmistelu, toimeenpano ja kouluttaminen yhteistyössä hallinto- ja henkilöstöjohtajan kanssa
– Asianhallinta- ja asiakaspalvelutiimin (4 hlöä) esihenkilötehtävät
– Teknisen lautakunnan sihteerin tehtävät sekä teknisen toimen avustavat hallinnolliset tehtävät
– Päätös- ja oikaisuvaatimusohjepohjien luominen ja päivittäminen Dynasty-asianhallintajärjestelmään ja pääkäyttäjätehtävät yhdessä hallintosihteeritiimin kanssa sekä muiden hallinnon järjestelmien pääkäyttäjätehtäviä
– Kaupungin rekrytointiprosessien kehittäminen ja tukeminen (ml. Kuntarekryn pääkäyttäjätehtävät) sekä työnantamielikuvan vahvistamiseen liittyvät tehtävät
– Henkilöstön työhyvinvointia tukevien toimintojen koordinointi ja organisointi
– Osallistuminen kaupungin viestintään (erityisesti henkilöstöviestintä)

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto (amk tai yliopisto) tai soveltuva aiempi opistotasoinen tutkinto ja soveltuvaa työkokemusta vähintään kolme vuotta.
Lisäksi kyseeseen voi tulla myös soveltuva ammattitutkinto, jonka lisäksi hakijalla on usean vuoden kokemus kunnallishallinnon tehtävistä ja näyttöjä kehittämistyöstä.

Lisäksi toivomme aktiivista työotetta, erinomaisia yhteistyötaitoja, paineensietokykyä ja hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen viestintätaitoa.

Kokemus erilaisten hallinnon prosessien ja ohjeiden valmistelusta sekä hallinnon järjestelmien käyttämisestä ja kehittämisestä sekä pääkäyttäjätehtävistä ovat tehtävässä suureksi hyödyksi: digitaalisten työvälineiden käyttö on sinulle luontevaa.

Kehittämishalukkuus ja -sinnikkyys yhdistettynä samalla keskeneräisyyden sietämiseen ja vahvaan priorisointikykyyn tukevat tehtävässä menestymistä.

Aiemmasta esihenkilötyökokemuksesta on tehtävässä hyötyä, mutta voit myös kouluttautua esihenkilötyöhön meillä työskennellessäsi.

Kiinnostuitko?
Hakuaika päättyy ma 6.3.2023 klo 15.00.

Lisätiedot:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maarit Kaija, puh. 044-4598200, sposti maarit.kaija@saarijarvi.fi
(parhaiten puhelimitse tavoitettavissa pe 10.2. klo 8-12, ma 20.2. klo 10-12 ja pe 24.2. klo 9-11)