Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven kaupunki hakee paikkatietoinsinööriä vakituiseen virkasuhteeseen

31.7.2023

Paikkatietoinsinööri toimii Saarijärven kaupungin Tontti- ja karttapalvelujen tulosyksikössä maankäyttöpäällikön alaisuudessa. Paikkatietoinsinöörin päätehtäviin kuuluvat maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvät tehtävät, kartoitus- ja mittaustoiminnan kehittäminen sekä paikkatieto- ja karttajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.

Paikkatietoinsinööri laatii ja kokoaa maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyviä asiakirjoja, paikkatietoaineistoja, teemakarttoja sekä avustaa sopimusvalmisteluissa. Paikkatietoinsinööri toimii läheisessä yhteistyössä Saarijärven kaavoituksen kanssa mm. kaavahankkeiden lähtötietoaineistojen kokoamisessa, tilahistoriaselvityksissä (emätilaselvitykset) sekä avustaa kaavoitusta kaavojen tietomallilaadintaan siirtymisessä.

Tarkempi tehtävänkuvaus määritellään koulutuksesi, työkokemuksesi ja vahvuuksiesi perusteella. Saarijärven maankäyttöpalvelut huolehtivat tarvittavien koulutusten järjestämisestä osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Viran kelpoisuusehtona on Maanmittausinsinööri AMK tutkinto tai aikaisempi maanmittausteknikon tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto/aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lisäksi hakijoilta toivotaan useamman vuoden aiempaa työkokemusta maanmittaus-/paikkatietoalalta, yleistä kiinteistöjärjestelmän tuntemusta, kokemusta kiinteistökaupoista ja kiinteistöihin liittyvistä sopimuksista sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Saarijärven maankäyttöpalveluissa on käytössä suunnitteluohjelmana AutoCad-pohjainen YtCad ja M-Color sekä paikkatieto-ohjelmistoina Mapinfo/Qgis ja Louhi Kuntapalvelin. Edellä mainittujen ohjelmien tuntemus monipuolisten ICT-taitojen lisäksi on eduksi tehtävään valittaessa.

Paikkatietoinsinöörin toimipisteenä on Saarijärven kaupungintalo. Tehtävässä on osittainen etätyömahdollisuus. Työtehtävä edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä. Noudatamme liukuvaa toimistotyöaikaa (36 h 15 min/viikko). Kunta-alan vuosilomakertymä on maksimissaan 38 päivää vuodessa.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaan. Paikkatietoinsinöörin tehtäväkohtainen palkka on 3219-3372 € viran tehtäväkokonaisuudesta riippuen. Lisäksi maksetaan mahdollista ammattialalisää aikaisemman soveltuvan työkokemuksen perusteella. Kokonaispalkka tulee siten asettumaan 3219-3642 € välille.

Virka täytetään aikaisintaan 2.10.2023 alkaen. Virkaan sovelletaan 6 kk koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Saarijärven kaupungin vahvuuksia on erittäin hyvä työilmapiiri: syksyn 2022 henkilöstökyselyssä 90 % vastaajista suositteli kaupunkia työpaikkana. Järjestämme aktiivisesti yhteistä tyhy-toimintaa ja tarjoamme työntekijöillemme myös liikuntaedun kaupungin omissa liikuntapalveluissa (kuntosali, uimahalli, laskettelurinteet) sekä alennuksen kansalaisopiston kursseista.

Hakuaika päättyy 31.8.2023 klo 15.00. Tehtävään haetaan osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja:

Saarijärven kaavoituksen ja maankäyttöpalvelujen toimitilat ovat kaupungintalon III kerroksessa. Kaavoituksessa ja maankäyttöpalveluissa on töissä yhdeksän henkilöä ja ajoittain myös hanketyöntekijöitä. Vastuualue kuuluu osaksi kaupungin elinvoimapalvelujen vastuuryhmää ja toimii suoraan kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen alaisuudessa. Työtehtävistä ja vireillä olevista hankkeista saat lisätietoa kaupungin kotisivuilta:

Kaavoitus ja maankäyttö

Saarijärven kaupungin vahvuuksia on erittäin hyvä työilmapiiri: syksyn 2022 henkilöstökyselyssä 90 % vastaajista suositteli kaupunkia työpaikkana. Järjestämme aktiivisesti yhteistä tyhy-toimintaa ja tarjoamme työntekijöillemme myös liikuntaedun kaupungin omissa liikuntapalveluissa (kuntosali, uimahalli, laskettelurinteet) sekä alennuksen kansalaisopiston kursseista.

Lisätietoja voit kysyä:
Maankäyttöpäällikkö Tarmo Heinänen, p. 044 4598 314, tarmo.heinanen@saarijarvi.fi
Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi
Soittoajat arkisin klo 12.00-15.00 tai lähetä tekstiviestillä yhteydenottopyyntö
Kesälomat huomioiden maankäyttöpäällikkö Tarmo Heinänen on tavoitettavissa 9.8.2023 alkaen (palaa kesälomalta töihin) ja kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi on tavoitettavissa 14.8.2023 alkaen.