Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven kaupunki hakee vakinaiseen virkasuhteeseen ympäristösihteeriä

5.9.2023

Oletko rautainen ympäristölainsäädännön asiantuntija tai kasvamassa sellaiseksi? Sykkiikö sydämesi aidosti luonnon ja ympäristön puolesta? Haluatko tehdä rakentavaa ja sujuvaa yhteistyötä laajan ja monipuolisen kuntalaisista, yrityksistä ja yhteisöistä, muista viranomaisista ja viranhaltijoista, järjestöistä, yhdistyksistä ja päättäjistä koostuvan joukon kanssa?

Ympäristösihteerin tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien sekä MRL:n mukaisten maisematyölupien käsittely, myöntäminen ja valvonta. Lisäksi työnkuvaan kuuluu em. lakien mukaisten lausuntojen valmistelu. Muita työtehtäviä ovat mm. ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta, jätehuollon valvonta, ilmansuojelu- ja vesilaissa määrätyt lupa- ja valvontatehtävät, maastoliikennelain mukaiset tehtävät, sekä meluntorjunta ja luonnonsuojelun edistäminen.

Odotamme viranhaltijalta oma-aloitteista, itsenäistä ja jämäkkää työskentelyotetta. Hyvä asiakaspalvelu ja erinomaiset yhteistyötaidot ovat vahvuutesi. Olet aidosti kiinnostunut ympäristösuojelun tehtävistä. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja laajan tehtäväkentän kauniissa Saarijärven maisemissa ja hyvässä työyhteisössä. Työssäsi tulet tarvitsemaan omaa autoa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (ylempi tai alempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Lisäksi vaaditaan perehtyneisyyttä ympäristönsuojeluun kuuluviin tehtäviin. Virka edellyttää erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista esitystaitoa. Aikaisempi kokemus ympäristösihteerin tehtävistä ja kunnallisen toimintaympäristön tuntemus katsotaan eduksi.

Ympäristösihteerin virka kuuluu Saarijärven kaupungin teknisten-ja ympäristöpalveluiden vastuuryhmään teknisen johtajan alaisuuteen. Kaupunki on aloittanut neuvottelut ympäristösihteerin
tehtävien järjestämisestä osana pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimea. Mikäli selvitystyössä päädytään liittymään pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimeen, ympäristösihteerin virka voidaan siirtää osaksi yhteisesti järjestettävää ympäristötoimea.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaan. Ympäristösihteerin tehtäväkohtainen palkka on 3832,50 €/kk. Lisäksi maksetaan mahdollista ammattialalisää aikaisemman soveltuvan työkokemuksen perusteella. Myöhemmin virkasuhteen kuluessa on lisäksi mahdollisuus työsuoriutumisen arvioinnin perusteella maksettavaan palkanlisään. Kokonaispalkka virkasuhteen alkaessa tulee asettumaan aiemmasta työkokemuksesta riippuen 3832,50 – 4139,10 €/kk välille.

Saarijärven kaupungin vahvuuksia on erittäin hyvä työilmapiiri: syksyn 2022 henkilöstökyselyssä 90 % vastaajista suositteli kaupunkia työpaikkana. Järjestämme aktiivisesti yhteistä tyhy-toimintaa ja tarjoamme työntekijöillemme myös liikuntaedun kaupungin omissa liikuntapalveluissa (kuntosali, uimahalli, laskettelurinteet) sekä alennuksen kansalaisopiston kursseista.

Virka täytetään 1.11.2023 lähtien tai sopimuksen mukaan kuitenkin mahdollisimman pian.

Hakuaika päättyy 26.9.2023 klo 15.00

Haku virkaan tapahtuu Kuntarekryn kautta:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ymparistosihteeri-550542/

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.