Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven Kaupunki julistaa uudelleen haettavaksi Paikkatietoinsinöörin viran

12.5.2023

PAIKKATIETOINSINÖÖRIN VIRKA

Virka julistetaan uudelleen haettavaksi. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan ilman eri hakemusta.

Saarijärven kaupunki hakee paikkatietoinsinööriä vakituiseen virkasuhteeseen. Paikkatietoinsinööri toimii Saarijärven kaupungin Tontti- ja karttapalvelujen tulosyksikössä kehittäen kaupungin kartoitus- ja mittaustoimintaa, paikkatietoaineistoja ja niiden ylläpidon menetelmiä. Paikkatietoinsinööri toimii yhteistyössä kaavoituksen henkilöstön kanssa ja hyväksyy mm. asemakaavojen pohjakartat. Paikkatietoinsinööri toimii Saarijärven maankäyttöpäällikön alaisuudessa ja yhteistyössä kaupungin mittaustyönjohtajan kanssa. 

Paikkatietoinsinööri laatii maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyviä paikkatietoaineistoja, teemakarttoja, kokoaa hankkeiden ja myytävien kiinteistöjen lähtötietoaineistoja, avustaa sopimusvalmisteluissa sekä asiakirjavalmisteluissa maankäyttöpalveluja. Paikkatietoinsinööri avustaa Saarijärven kaavoitusta mm. kaavahankkeiden paikkatietoaineistojen ja lähtötietoaineistojen kokoamisessa, tilahistoriaselvityksissä (emätilaselvitykset) sekä avustaa kaavoitusta kaavojen tietomallilaadintaan siirtymisessä. 

Tarkempi tehtävänkuvaus määritellään koulutuksesi, työkokemuksesi ja vahvuuksiesi perusteella. Saarijärven maankäyttöpalvelut huolehtivat tarvittavien koulutusten järjestämisestä osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto yliopistossa (tai soveltuva opistotutkinto ja vähintään 5 vuoden kokemus mittaus-, kiinteistö- ja paikkatietotekniikasta). Eduksi katsotaan kokemus kiinteistönmuodostusjärjestelmän tuntemuksesta sekä työkokemus kiinteistöluovutuksista, rakennusvalvonnan (rakennusoikeustulkintojen) tai maankäytön kehittämisen muista tehtävistä. 

Tehtävä edellyttää Autocad ja paikkatieto-ohjelmaosaamista sekä Office-ohjelmien (esim. Word, Excel jne.) hallintaa. Monipuoliset ICT-taidot katsotaan eduksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista esitystaitoa, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyökykyä ja joustavaa työotetta. Työ edellyttää kykyä laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan sekä hyvää prosessijohtamistaitoa. Saarijärven maankäyttöpalveluissa on käytössä suunnitteluohjelmana AutoCad-pohjainen YtCad ja M-Color sekä paikkatieto-ohjelmistoina Mapinfo/Qgis ja Louhi Kuntapalvelin. Paikkatieto-ohjelmistojen kehittäminen ja mahdollinen uudistaminen kuuluu paikkatietoinsinöörin tehtävään. 

Paikkatietoinsinöörin toimipisteenä on Saarijärven kaupungintalo. Tehtävässä on osittainen etätyömahdollisuus. Työtehtävä edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaan. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virka täytetään aikaisintaan 7.8.2023 alkaen. Virkaan sovelletaan 6 kk koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakuaika päättyy 2.6.2023 klo 15.00. Tehtävään haetaan osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/

Lisätietoja voit kysyä: