Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven kaupunki pyytää kuntalaisten näkemyksiä ja kokemuksia tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta.

27.9.2023

Vielä ehdit vastaamaan. Vastausaikaa kyselyyn jatkettu 3.10.2023 saakka osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/68FC588B777188D9

 

Saarijärven kaupunki päivittää syksyn 2023 aikana tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaansa ja aiheeseen liittyen toteutetaan kuntalaiskysely tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Samalla kyselyllä kerätään kuntalaisten näkemyksiä myös valmisteilla olevaan osallisuussuunnitelmaan.

Kyselyllä selvitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tilaa ja kehityskohteita Saarijärvellä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokemuksen lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa koetusta syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.

Nostamalla keskusteluun yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasiat Saarijärvellä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat jokaiselle kuuluvia ihmisoikeuksia. Syrjinnän tunnistaa siitä, että henkilöä kohdellaan samassa tilanteessa huonommin kuin toisia vain jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Yhdenvertaisuuslain mukaan tällaisia kiellettyjä syrjintäperusteita ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. Yhdenvertaisuuden kokemukseen vaikuttaa myös mahdollisuus käyttää palveluja mm. taloudellinen tilanne ja digitaidot huomioiden, joten teemat on otettu mukaan kuntalaiskyselyyn.

Osallisuussuunnitelmalla puolestaan pyritään parantamaan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteisiin asioihin Saarijärvellä. Kyselyssä selvitetään, mitä osallisuus kuntalaisille tarkoittaa ja miten sitä olisi mahdollista vahvistaa Saarijärvellä. Osallisuutta voidaan kuvata tunteeksi kuulumisesta johonkin ryhmään sekä mahdollisuutta tehdä yhdessä toisten kanssa itselleen ja muille merkityksellisiä asioita.

Kyselyn vastausaika on 12.9.-3.10.2023 ja siihen voi vastata omalla koneella, älypuhelimella tai käymällä täyttämässä lomakkeen kirjastossa tai kaupungin asiointipisteessä. Näissä pisteissä on saatavilla myös apua kyselyn täyttämiseen, mikäli siihen on tarvetta.

Kaupunki on aiemmin syksyllä toteuttanut myös kaupungin henkilöstölle suunnatun kyselyn tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Henkilöstökyselyssä keskityttiin työtapojen ja työolojen kehittämiseen sukupuolten tasa-arvon ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Lopullinen kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tulee koostumaan kolmesta osasta: kaupunki palveluiden järjestäjänä, kaupunki koulutuksenjärjestäjänä ja kaupunki työnantajana.  Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat: hyvinvointikoordinaattori Anu Kinnunen, puh. 040 553 7989, anu.kinnunen@saarijarvi.fi ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maarit Kaija, puh. 044 459 8200