Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven reitin rantaosayleiskaavojen päivityshankkeen vireilletuloaineisto nähtävillä

20.9.2023

Saarijärven kaupunki on käynnistänyt Saarijärven reitin rantaosayleiskaavojen muutos- ja päivityshankkeen. Kaavahanke on tullut vireille v. 2022–2023 kaavoituskatsauksessa ja lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutostyöstä 24.4.2023 (93–96 §).

Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa ja päivittää kokonaisuudessaan Saarijärven reitin kaava-alueet mukaan lukien ns. Pylkönmäen Saarijärven reitin rantaosayleiskaava-alue. Muutostyössä tarkistetaan mm. alueiden käyttötarkoituksia, aluerajauksia sekä tilakohtaisia rakennusoikeuksia (rantarakennuspaikkoja). Maanomistajan toiveesta voidaan myös tutkia nykyiseen/voimassa olevaan yleiskaavaan merkittyjen rakentamattomien rakennuspaikkojen siirtotoiveita tai käyttötarkoitusten muutostoiveita.

Maanomistajien nettikysely löytyy osoitteesta https://query.eharava.fi/3932. Nettikyselysivut ovat auki ma.11.9. – ti.10.10.2023. Vastaukset tulee jättää siten netin kautta 10.10.2023 mennessä. Mikäli et pysty vastaamaan netissä, voit vastata myös kirjeitse. Lähetä tai tuo vastauslomake Saarijärven kaupungintalolle. Saarijärven kaavoituksen postiosoite on: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Lisätietoa hankkeesta: https://saarijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-ja-voimassa-olevat-kaavat/saarijarven-reitin-royk-kokonaismuutos/