Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Tiedote 27.1.2023: Uusi tuulivoimakaava-aloite Leinnevankankaalle

27.1.2023

Saarijärven kaupunkiin on saapunut uusi tuulivoimakaava-aloite.
Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Saarijärvelle yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Hankealue sijaitsee noin kymmenen kilometriä Saarijärven keskustaajamasta koilliseen, Karstulan ja Kannonkosken kuntarajojen tuntumassa. Karstulan kunnanhallitus on aiemmin käynnistänyt ns. Tukkimäen tuulivoimaosa-yleiskaavoituksen Karstulassa (Tukkimäen tuulivoimapuisto) Pohjan Voima Oy:n kaavoitusaloitteesta.
Tukkimäen tuulivoimahanke sijoittuu Saarijärvelle suunnitellun tuulivoimapuiston välittömään läheisyyteen.  

 

Pohjan Voima Oy:n kaavoitusaloitteen mukaisesti tuulivoimayhtiön tavoitteena on rakentaa Saarijärven alueelle yhteensä noin 12-16 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä (tornin korkeus 220 metriä, siiven pituus 110 metriä). Voimaloiden yksikkötehoksi esitetään noin 6-12 MW.
Voimaloiden määrää, sijaintia, tehoa tai muita yksityiskohtaisia tietoja ei ratkaista kaavoitusaloitteella, vaan mikäli kaavoitushanke päätetään käynnistää, kaavaprosessin aikana tehtävien selvitysten, kuulemisten ja vaikutustenarvioinnin myötä edellä mainitut asiat selvitetään ja yksityiskohtaiset tiedot tarkentuvat.
Voimalamäärä edellyttää myös, että hankkeesta laaditaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jota ohjaa ja valvoo Keski-Suomen ELY-keskus.

 

Valmistelu kaavoitushankkeen käynnistämispäätöksen käsittelyä varten on aloitettu Saarijärven kaupungin organisaatiossa. Päätöksentekovaiheeseen käynnistämispäätöksen odotetaan tulevan kevään 2023 aikana.
Asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Mikäli kaavoitusaloite päätetään hyväksyä, aloitetaan varsinainen kaavoitushanke, jonka aikana tehdään lukuisia selvityksiä ja vaikutusten arviointia.

Vasta kaavoitusprosessin eri vaiheiden jälkeen kaupunginvaltuuston toimivallassa on tuulivoimaosayleiskaavan hyväksyminen, eli voidaanko tuulivoimapuisto rakentaa.

Tuulivoimaosayleiskaavojen kaavoitusprosessi kestää keskimäärin noin kaksi vuotta.
Kaavoitusprosessiin liittyvistä kustannuksista vastaa kaavoitusaloitteen tehnyt yhtiö.
Liitteessä viimeisellä sivulla on kuvattu valmisteluprosessiin kuuluvat selvitysvaiheet.

Aloitteen liitteenä olevan kuvauksen hankkeen lähtötiedoista löydät oheisen linkin kautta:
Leinnevankankaan tuulivoimahankealueen lähtötietoaineistot

 

Lisätietoja:
Saarijärven kaupungin kaavoitushankkeen käynnistämisen ja sen jälkeisen kaavoitusprosessin osalta
lisätietoja antavat:
kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, puh. +358 44 4598 405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi ja
kaupunginjohtaja Satu Autiosalo, puh. +358 44 4598 203, satu.autiosalo@saarijarvi.fi.
Pohjan Voima Oy:n puolesta lisätietoja hankkeesta antaa toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, puh. +358 50 370 4092, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi.

Pohjan Voimalla on myös oma nettisivusto Leinnevankankaan hankealueesta: www.leinnevankangas.fi