Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Tiedote kouluun lähtevien lasten vanhemmille

21.2.2023

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen päätös on tehty toukokuun loppuun asti.
Mikäli lapsi tarvitsee kesällä varhaiskasvatusta, huoltajat tekevät varhaiskasvatushakemuksen
1.6.2023 alkaen eDaisy-asiointipalvelussa.

Mikäli tunnit muuttuvat, myös maksupäätöstä tarkistetaan sen mukaisesti.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen koulun alkuun asti eli 8.8.2023 saakka.

Lapsen varhaiskasvatuspaikka pitää irtisanoa eDaisyssä, mikäli hänellä ei ole määräaikaista
päätöstä. Asiakasmaksu peritään irtisanomispäivään saakka.

Lisätietoja esimiehiltä tai toimistosihteeriltä p. 044 4598 446