Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.3.2023

26.1.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.12.2022 antanut ilmoituksen 1.3.2023 voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen muutoksesta (1087/2021). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Muilta osin asiakasmaksulakia ei muuteta.

1.3.2023 alkaen perittävä enimmäismaksu on edelleen 295,- euroa kuukaudessa ja alin 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia eli 118,- euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Uudet tulorajat 1.3.2023 alkaen

perheen koko, henkilöä  tuloraja €/kk  maksuprosentti % vähimmäisbruttotulo

korkeimmalle maksulle €/kk

2 3 874 10,7 6 626
3 4 998 10,7 7 750
4 5 675 10,7 8 427
5 6 353 10,7 9 105
6 7 028 10,7 9 780

 

Esimerkki asiakasmaksun laskemisesta 1.3.2023: Perheen koko 4 (kaksi vanhempaa, kaksi alaikäistä lasta), perheen yhteenlasketut bruttotulot 6400,- euroa: 6400 – 5675 euroa = 725 x 10,7 % = 78 euroa/kk.

Perheitä kehotetaan toimittamaan tulotiedot asiakasmaksujen tarkistamiseksi tiistaihin 7.3.2023 mennessä.
Mikäli niitä ei toimiteta, peritään maksu korkeimman mukaan. Lain mukaan kaupunki voi käyttää tulorekisteriä tietojen tarkistamiseen, mutta perheiden on toimitettava / ilmoitettava edelleen tiedot itse varhaiskasvatustoimistoon.
Tulotietojen toimitus ensisijaisesti eDaisyn kautta: https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin

Mikäli tuntiraja muuttuu, on perheen tehtävä eDaisyssa tuntirajamuutosilmoitus.

Yrittäjäperheiden asiakasmaksu tarkistetaan 1.3.2023 alkaen jo toimitettujen tulotietojen mukaan. Yrittäjäperheiden tulotiedot tarkistetaan kalenterivuosittain. Seuraavan kerran 1.1.2024 alkaen, jota varten toimitetaan vuoden 2022 vahvistettu verotuspäätös. Tulotiedot toimitetaan vain mikäli perhe ei niitä ole toimittanut 1.1.2023 tarkistusta varten.

Maaliskuun laskutus saattaa asiakasmaksujen tarkistusten takia myöhästyä eli maalis- ja huhtikuun laskujen eräpäivät voivat olla lähekkäin.

Maksupäätös toimitetaan sähköisenä eDaisy-asiointipalvelussa. Asiakasmaksujen perusteet löytyvät kaupungin www-sivuilta. Lisätietoja kaupungin nettisivuilta https://www.saarijarvi.fi/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut tai varhaiskasvatusjohtaja Tiina Kulmala puh. 050 3135 439 ja toimistosihteeri Satu Reinikka-Thompson puh. 044 4598 446, etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi.