Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2024

15.3.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut ilmoituksen 4.12.2023 (1062/2023) varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastuksesta 1.8.2024 alkaen. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein.

1.8.2024 korkein maksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon kuukaudessa ja alin perittävä maksu 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen asiakasmaksusta eli enintään 124 euroa ja seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Uudet tulorajat löytyvät oheisesta linkistä.

Tulotietopyynnöt asiakasmaksujen tarkistusta varten lähetetään perheille huhtikuun alussa.