Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Vesi- ja viemärilaitoksen taksat 1.1.2023 alkaen

25.11.2022

Saarijärven kaupungin tekninen lautakunta päätti 23.11.2022 pidetyssä kokouksessa uusista taksoista (TEKLTK § 79 ). Taksat tulevat voimaan 1.1.2023. Käyttöveden ja jäteveden liittymismaksuja, käyttömaksuja ja perusmaksuja korotetaan 14 %.

Helmikuussa 2001 voimaan astuneessa vesihuoltolaissa on pääsääntönä, että vesihuoltolaitoksen investoinnit ja käyttökustannukset pitää pitkällä aikavälillä kattaa maksuilla (18 § 1. mom.) Kustannusten kattamisen lisäksi maksujen säätelyn tavoitteena on, että maksut vastaavat mahdollisimman hyvin vesihuollon todellisia kustannuksia. Kustannusvastaavuuden periaate on tarkoitettu osaltaan turvaamaan vesihuoltolaitosten mahdollisia uusinvestointeja.