Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Yrittäjäperheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen

3.11.2023

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti (16.4.2019 § 35) yrittäjäperheiden varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan kalenterivuosittain.
Yrittäjien asiakasmaksut perustuvat viimeksi vahvistettuun verotukseen, jonka perusteella maksu määritellään seuraavaksi vuodeksi.
Aloittavan yrittäjän asiakasmaksu määritellään arviona yrittäjän toimittaman tuloselvityslomakkeen ja sen liitteiden perusteella niin kauan, kunnes ensimmäinen verotus valmistuu. Heillä asiakasmaksu tarkistetaan takautuvasti verotuspäätöksen perusteella.

Yrittäjät toimittavat vahvistetun verotuspäätöksen vuodelta 2022 yrittäjän tuloselvityslomakkeen liitteenä.
Puolison tulotiedot toimitetaan yhtä aikaa.
Tiedot on toimitettava 30.11.2023 mennessä. Mikäli niitä ei toimiteta, kuukausimaksuksi määrätään 1.1.2024 alkaen korkein maksu, mikä on 295,- euroa kuukaudessa.

Palkansaajilla lomaraha otetaan tulona huomioon. Jos lomarahaa ei ole ilmoitettu, lisätään kuukauden bruttotuloihin 5 %. Mikäli lomarahaa ei makseta, on siitä esitettävä todistus.

Tuloselvityslomakkeet liitteineen toimitetaan ensisijaisesti eDaisy-asiointi -palvelun kautta:
https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin
Kunnat saavat palkka- ja etuustietoja tulorekisteristä, mutta perheiden on itse toimitettava / ilmoitettava tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon. Varhaiskasvatuslaki ei ole tältä osin muuttunut. Tulorekisteristä saadaan tarvittaessa tarkentavia tietoja. Sieltä ei saa kaikkia huomioitavia tulotietoja mm. verotustietoja, vuokratuloja, osinkotuloja (pääomatuloja), maataloustuloja, metsätietoja.

Jos maksu on tulotietojen puuttuessa jouduttu määrittelemään korkeimmaksi maksuksi, sitä ei muuteta takautuvasti. Toimitettujen tulotietojen perusteella määrätty maksu muutetaan seuraavan kuukauden alusta.

 

numeroita ja tietoja taulukossa

Perhekoossa otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262,- eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Esimerkki asiakasmaksun laskemisesta:
Perheen koko 4 (kaksi vanhempaa, 2 alaikäistä lasta), perheen yhteenlasketut bruttotulot 6400,- euroa. 6400 – 5675 euroa = 725 euroa x 10,7 % = 78,- euroa/kk.
Toisen lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta ja seuraavien lasten 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Päätös toimitetaan sähköisenä e-Daisy asiointipalvelussa. Asiakasmaksujen perusteet löytyvät kaupungin www-sivuilta.

Lisätietoja toimistosihteeriltä puh. 044 4598 446.