Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

27.11.2023

JÄTETAKSOJEN 2024 HYVÄKSYMINEN

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 21.11.2023 §:ssä 41 hyväksynyt kunnan ensisijaisen jätetaksan, jätekeskustaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan (TSV) taksan. Nämä taksat koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:

 • Perusmaksuihin 3 % korotus
 • Sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen korotus: 6,2 % 140 l astiat (5,98 -> 6,35 €) ja 1 % 240 l astialle (8,12 -> 8,20 €)
 • Sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen lasku: 5,1 % 600-660 l astiat (15,64 -> 14,85 €)
 • Hyötyjäteastioiden (lasi, metalli, kartonki ja muovi) hinnat tasataan siten, että kaikilla 140–660 l astioilla sama tyhjennyshinta.
 • Jätekeskuksen ja lajitteluasemien hinnastoa yksinkertaistetaan ja hintoja korotetaan jäteveron korotuksen vuoksi.
 • TSV- taksaan samansuuruiset korotukset kuin kunnalliseen taksaan.

Taksat ovat nähtävillä 22.11.-29.12.2023 välisen ajan Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://saarijarvi.fi/kaupunki-ja-hallinto/paattajat-ja-poytakirjat/ sekä jäsenkuntien verkkosivuilla.

 

9.10.2023

JÄTETAKSALUONNOKSET VUODELLE 2024 ON ASETETTU NÄHTÄVILLE

Sydän-Suomen jätelautakunta valmistelee jätetaksaa vuodelle 2024. Jätelautakunnan kokouksen 6.10.2023 § 33 käsiteltiin kunnan ensisijaisen vastuun sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksan (TSV) luonnokset. Nämä taksaluonnokset koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea..

Taksaluonnokset asetetaan nähtäville 9.10.–15.11.2023 väliseksi ajaksi Saarijärven kaupungin verkkosivuille https://saarijarvi.fi/kaupunki-ja-hallinto/paattajat-ja-poytakirjat/

Kuntalaisilla ja asianosaisilla, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, voivat jättää kirjallisia mielipiteitä 15.11.2023 saakka, mitkä tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi.

Jätelautakunta vahvistaa taksat kokouksessa 21.11.2023.

 

21.9.2023

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUKERTYMÄ

Jätelain 79 § mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 5.9.2023 § 23 käsitellyt perusmaksukertymän toteumaa ajanjaksolta 1.-6.2023.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, poistotekstiilikeräys, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut.

Perusmaksukertymä 1.1.-30.6.2023

Jätelain 79 § mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 21.2.2023 § 11 käsitellyt perusmaksukertymän toteumaa ajanjaksolta 1.1.-31.12.2022.

Perusmaksukertymä 1.1.-31.12.2022

1.9.2023

Sydän-Suomen jätelautakunnan 5.9.2023 pidettävän kokouksen esityslista on luettavissa linkin kautta:

https://saarijarvi.fi/kaupunki-ja-hallinto/paattajat-ja-poytakirjat/

18.8.2023

Jätevero

Jätevero on noussut 1.1.2023. Jätevero on nyt 80 € tonnilta.  Jäteveroa maksetaan kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä. Verotuksella halutaan vaikuttaa siihen, että jätteiden hyödyntäminen lisääntyy. Tällä hetkellä jätevero sisältyy jäteasemien ja jätekeskuksen jätetaksan mukaisiin hintoihin.

10.2.2023

Tärkeä tiedote Multia, Petäjävesi, Äänekoski ja Hankasalmi

Lue lisätiedot tästä linkistä.

 

Tiedote: biojätteen omatoiminen kompostointi kiinteistöllä

Alueellisen jätehuoltoviranomaisen Sydän-Suomen jätelautakunta on jätelain (646/2011) velvoittamana ylläpidettävä rekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat syntyvät biojätteet omatoimisesti.

Alueen jätehuoltomääräysten mukaisesti ilmoitus biojätteen kompostoinnista on jätettävä jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 31.12.2023, jos biojätettä on aloitettu kompostoimaan kiinteistöllä ennen vuotta 2023. Muuten kompostoinnin aloittamisesta tulee ilmoittaa 2 kk kuluttua kompostoinnin aloittamisesta. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa. Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Omatoimisesta kompostoinnista ilmoittaminen jätehuoltoviranomaiselle:
Kompostoinnista tulee ilmoittaa kompostointi-ilmoituksella. Kompostointi-ilmoituksen löytää osoitteesta: www.saarijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto/jatehuollon-lomakkeet/ . Lomakkeen voi palauttaa sähköpostilla tai postitse.

Velvollisuus biojätteen käsittelyyn on kiinteistökohtainen ja jokaisen kiinteistön tulee käsitellä kaikki siellä syntyvä biojäte asianmukaisesti. Biojäte tulee joko kerätä jäteyhtiön toimesta tyhjennettävään biojäteastiaan tai kompostoida biojäte omatoimisesti kiinteistöllä. Komposti voi myös olla kahden naapurin yhteinen. Biojätettä ei tule laittaa energiaksi menevän sekajätteen sekaan.

Lisätietoja Sydän-Suomen jätelautakunta:
jatelautakunta@saarijarvi.fi tai 050 3903 765 / 044 4598 249 ma-pe klo 10-15 välisenä aikana.

27.12.2022

Tiedote Viitasaaren ja Pihtiputaan kotitalouksille ja vapaa-ajan asukkaille

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat siirtäneet 1.1.2023 alkaen jätelain mukaiset palvelutehtävät kuntien omistaman jäteyhtiön eli Sammakkokangas Oy:n järjestettäväksi. Vuoden 2022 loppuun saakka tehtävä oli jaettuna sekä kunnille että yhtiölle. Jätelain tarkoittamana jätehuollon viranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta.

Kehen ottaa yhteyttä jätehuoltoasioissa 1.1.2023 alkaen:

Palvelutehtäviin (neuvonta, aluekeräyspisteet, laskutus) liittyvät yhteydenotot:

Jätehuollon palvelutehtävistä eli jätehuollon käytännön järjestelyistä vastaa 1.1.2023 alkaen Sammakkokangas Oy. Yhtiö hoitaa myös jätehuollon asiakaslaskutusta. Ainoana poikkeuksena ovat vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omien jäteastioiden tyhjennykset, joista vastaa edelleen se yritys, jolta tyhjennys on tilattu.

Viranomaistoimintaan (laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin) liittyvät yhteydenotot:

Laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin (esim. talouden koko, kimppa-astiat, poikkeamiset) ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvän tiedon ylläpito sekä päätöksenteko tapahtuu Sydän-Suomen jätelautakunnassa. Esimerkiksi lomakkeet ja kompostointi-ilmoitukset tulee jättää viranomaiselle.

 

Lajitteluasemapalvelut 

Viitasaarella Sammakkokangas avaa asemapalvelut Vaarinvuoressa 15.5.2023 alkavalla viikolla.

Pihtiputaan asemapalveluiden osalta aikataulu on avoin.

Viitasaarella ja Pihtiputaalla tulee siis tauko asemapalveluissa lopputalven ja kevään osalta 2023. Maalis- ja huhtikuussa Sammakkokangas järjestää tempausluonteisesti vastaanottopäiviä asumisen remontti- ja suursiivousjätteille sekä vaarallisille jätteille Viitasaarella ja Pihtiputaalla. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan helmikuun aikana yhtiön kotisivuilla www.sammakkokangas.fi, paikallislehdissä sekä kuntien kotisivuilla.

Pihtiputaan osalta väliaikaista, tempausluonteista asemapalvelua järjestetään mahdollisuuksien mukaan, kunnes Sammakkokangas on saanut ostettua alueelta kaavoitetun ja sijainniltaan sopivan tontin asemaa varten ja saanut aseman rakennettua. Pihtiputaalta voi asemapalveluiden osalta asioida siirtymäaikana myös Kinnulan ja Viitasaaren asemilla.

Apteekit vastaanottavat lääkejätteitä normaalisti 1.1.2023 jälkeenkin. Tähän palveluun ei tule katkoa. Paristoja ja pieniä akkuja voi palauttaa useimmista kaupoista löytyviin palautuslaatikoihin. Sähkölaitteita myyvät liikkeet ovat velvollisia ottamaan vastaan rikkinäisiä laitteita.

 

15.12.2022

 JÄTETAKSAT VUODELLE 2023 ON HYVÄKSYTTY

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 13.12.2022 §:ssä 50 hyväksynyt kunnan ensisijaisen jätetaksan, jätekeskustaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan (TSV) taksan. Nämä taksat koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:

 • Perusmaksuihin 3,5 % korotus.
 • Sekajäteastioiden käsittelyhintoihin 3,2 % korotus.
 • Aluekeräyspisteen sekajäteastioiden käyttöoikeusmaksuihin 5,5 % korotus.
 • Tekstiosaan on tehty tarkennuksia.

Taksat ovat nähtävillä 15.12.2022-23.1.2023 välisen ajan Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://saarijarvi.fi/kaupunki-ja-hallinto/paattajat-ja-poytakirjat/ sekä jäsenkuntien verkkosivuilla.

 

13.10.2022

JÄTETAKSALUONNOKSET VUODELLE 2023 ON ASETETTU NÄHTÄVILLE

Jätelautakunnan kokouksen 11.10.2022 §:ssä 37 käsiteltiin kunnan ensisijaisen jätetaksan, jätekeskustaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksan (TSV) luonnokset. Nämä taksaluonnokset koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Taksaluonnokset asetetaan nähtäville 13.10.–22.11.2022 väliseksi ajaksi Saarijärven kaupungin verkkosivuille https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko sekä jäsenkuntien verkkosivuille.

Kuntalaisilla ja asianosaisilla, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, voivat jättää kirjallisia mielipiteitä 22.11.2022 saakka, mitkä tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@saarijarvi.fi.

Jätelautakunta vahvistaa taksat kokouksessa 13.12.2022.

 

13.10.2022

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUKERTYMÄ

Jätelain 79 § mukaisesti kuntalaisia tulee tiedottaa jätehuollon perusmaksukertymästä ja mihin sitä on käytetty. Jätelautakunta on kokouksessaan 11.10.2022 § 41 käsitellyt perusmaksukertymän toteumaa ajanjaksolta 1.-6.2022.

Perusmaksukertymällä katetaan jätehuollon viranomaistoiminnan kulujen lisäksi mm. aluekeräyspisteiden ylläpito ja kehittäminen hyötyjätteiden osalta, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittelyyn toimittaminen, jäteasemien ja jätekeskuksen pientuojien pihan ylläpidosta muodostuvat kustannukset hyöty- ja vaarallisten jätteiden osalta, jäteneuvonnan kulut sekä osittain asiakaspalvelun ja laskutuksen kulut.

 

6.9.2022 LIETEREKISTERIN LAATIMINEN PETÄJÄVEDELLE JA MULTIALLE

Asumisessa syntyvät lietteet kuuluvat jätelain (646/2011) mukaan kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Jätelain (646/2011) § 143 nojalla jätehuoltoviranomaisen tulee ylläpitää rekisteriä, jonne merkitään tiedot kiinteistöittäisestä jätteidenkuljetuksesta. Jätehuoltoviranomainen ottaa 1.1.2023 alkaen käyttöön asumisesta syntyvien lietteiden seurantarekisterin Multian ja Petäjäveden kunnan alueella.

Tämän seurantarekisterin tiimoilta tehdään syksyn 2022 aikana selvitystyötä siitä, millaisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä viemäriverkoston ulkopuolisilla vakituisessa sekä vapaa-ajan asumisessa olevilla kiinteistöillä on.

Selvitystyön päätyttyä ja rekisterin valmistuttua, rekisterin avulla seurataan saostus- ja umpikaivojen tyhjennysvelvollisuuden toteutumista. Rekisteri on tarkoitettu myös lietekuljetusten toimivuuden seuraamiseen ja valvontaan.

Niitä kiinteistöjä, joiden kohdalta ei tällä hetkellä ole jäterekisterissä tietoa jätevesijärjestelmästä, lähestytään kirjeellä, jossa pyydetään selvitystä kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennysvelvoitteet

Asumisessa syntyviä lietteitä ovat saostus- ja umpikaivojen lietteet, pienpuhdistamoiden lietteet sekä muut niihin rinnastettavissa olevat lietteet. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että liete poistetaan säiliöstä riittävän usein. Jätevesien asianmukainen käsittely sekä lietesäiliöiden tyhjennysvelvoitteet koskevat vakituisessa asumisessa olevia kiinteistöjä sekä vapaa-ajan kiinteistöjä.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti:

 • Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden lietteet tulee tyhjentää vuosittain.
 • Umpikaivon pinta tulee tarkistaa vuosittain ja tyhjentää tarvittaessa

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksistä vastaa kiinteistön haltija tilaamalla tyhjennyksen haluamaltaan kuljetusyrittäjältä. Kuljetusyrittäjän tulee olla ELY-keskuksen myöntämä lupa jätteidenkuljettamiseen. Kuljetusyrittäjällä on velvollisuus täyttää jokaisesta tyhjennyskerrasta jätelain edellyttämä siirtoasiakirja, joka tulee luovuttaa jätteen vastaanottajalle (jätevedenpuhdistamolle).

Lieteperusmaksu 1.1.2023 alkaen

Kaikilta kiinteistöiltä, joilla on jokin tyhjennyksen vaativa saostus- tai umpisäiliö, peritään lieteperusmaksu. Lieteperusmaksulla katetaan lietehuollosta aiheutuvat viranomaiskulut, rekisterin ylläpito, seuranta ja neuvonta. Mikäli kiinteistö kuuluu viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on kantovesi, lieteperusmaksu on aiheeton.  Lieteperusmaksu vakituisilla kiinteistöillä on vuoden 2022 taksan mukaan 8,29 €/vuosi ja vapaa-ajan kiinteistöiltä 5,46 €/vuosi (Hinnat sis. alv 24 %). Lieteperusmaksu laskutetaan muun jätehuoltolaskutuksen yhteydessä.