Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Kunnan järjestämä jätteenkuljetuksen alue: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski

Näillä lomakkeilla voit ilmoittaa omakoti- ja paritalon tai vapaa-ajan asunnon liittymisestä jätehuoltoon. Lomakkeella voi ilmoittaa myös kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta, jäteastiakoko- tai tyhjennysvälimuutoksista sekä omistajanvaihdosta.

Vähintään viiden huoneiston rivi- ja kerrostalojen tulee järjestää sekajäteastian lisäksi kiinteistölle hyötyjäteastiat biojäte, lasi, metalli, muovi, kartonki.

 

Jätehuoltolomake omakotitalot ja paritalot:

Jätehuoltolomake vapaa-ajan kiinteistöt:

Jätehuoltolomake rivi- ja kerrostalot:

 

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alue: Hankasalmi, Pihtipudas ja Viitasaari

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa omakoti- ja paritalon tai vapaa-ajan asunnon liittymisestä jätehuoltoon. Lomakkeella voi ilmoittaa myös kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta sekä omistajanvaihdosta.

Jäteastian tyhjennyspalvelua koskevissa muutoksissa tulee olla yhteydessä tyhjennyksen hoitavaan yksityiseen kuljetusyritykseen.

Biojätteen lajittelu koskee kaikkia kiinteistöjä ja jollei biojätteen erilliskeräykseen liittyminen ole mahdollista tulee biojäte kompostoida omatoimisesti kiinteistöllä.

Yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen on ilmoitettava jokaisen astiaa käyttävän kiinteistön tiedot sekä astiatiedot tällä lomakkeella kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski)

Kimppatietojen ilmoittaminen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella (Hankasalmi, Pihtipudas, Viitasaari)

Vakituisesti asutun kiinteistön jäädessä tyhjilleen, voidaan jätehuoltopalvelu keskeyttää toistaiseksi. Jätehuoltopalvelun keskeytystä haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta

Selvityslomakkeella voi ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Lomakkeella voi myös ilmoittaa mikäli kiinteistö on kantovedellinen.

Lomakkeella voi myös hakea saostussäiliölle pidennettyä tyhjennysväliä. Mikäli kiinteistön käyttö on vuoden aikana vähäistä, voi kiinteistön saostussäiliölle tyhjennysvälille hakea pidennystä jätehuoltoviranomaiselta. Saostussäiliön pidennetty tyhjennysväli voidaan myöntää vakituiselle kiinteistölle, jossa asuu vakituisesti yksi henkilö, vapaa-ajan kiinteistölle jonka käyttö on vuoden aikana vähäistä tai kiinteistölle jonka saostussäiliöön ohjautuvat vain harmaat jätevedet.

 

Viljelijät voivat hakea lietteiden omatoimiselle käsittelylle lupaa jätehuoltoviranomaiselta. Luvan ehtona on että liete käsitellään asianmukaisesti ja käytetään lannoitustarkoituksessa omassa hallinnassa ja viljelyksessä olevalla pellolla. Lupaan voi liittää  myös enintään neljän naapuri kiinteistön lietteiden käsittelyn.

Lietteen omatoimisen käsittelyn luvanhaltijan tulee vuosittain raportoida toteutuneista tyhjennyksistä 31.12. mennessä jätehuoltoviranomaiselle. Raportointi tulee tehdä kaikilta luvalla olevilta kiinteistöiltä.