Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Kaava- ja karttaotteiden tilaus

Kaava- ja karttaotteita tarvitaan erilaisten hakemusten liitteiksi. Karttoja saa sekä sähköisinä että paperiversioina. Kaavaote sisältää oikeaksi todistetun kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen. Kaupunki tarjoaa myös kopiointi-, tulostus- ja skannauspalvelua.

Rakennuslupa-, suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksiin viralliset kaava- ja karttaotteet voidaan täydentää viran puolesta samalla kun hakemus jätetään.  Esimerkiksi asemapiirroksen laadintaa varten asemakaava-alueelta on saatavissa sähköinen pohjakarttaote ja kaavaote eri tiedostomuodoissa (.dwg, .pdf, .dxf).
Sähköisestä asemakaavayhdistelmästä on mahdollista tutustua voimassa olevaan asemakaavaan ja tulostaa sieltä epävirallisia otteita.


Karttapalvelun logo
Karttapalvelussa voi katsella/tulostaa Pohjoisen Keski-Suomen alueen maastokarttoja ja ilmakuvia sekä myös asema- ja yleiskaavoja.


Tulostus-, kopiointi- ja skannauspalvelu

Tulostukseen, kopiontiin ja skannaukseen on käytössä suurkokotulostin/skanneri, jossa orginaalin enimmäisleveys on 1067 mm. Kaava- ja karttaotteista sekä tulostuksesta, kopionnista ja skannauksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu