Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Yleisiä liikennealueita koskeva asemakaavamuutos Saarijärven alueella

Asemakaavan muutosalueet sijoittuvat sekä Saarijärven keskustan, että Kukonhiekan alueelle.

Saarijärven keskustan asemakaava-alueella muutoskohteina ovat Paavontien yleisen tien alue (n. 1,4 km) alkaen Pentinniemen liittymän kohdalta Mannilan kaupunginosan rajasta jatkuen Ranta-Hännilän risteysalueeseen, sekä Ranta-Hänniläntien liikennealue (n. 300 metriä) Matosalmen siltaan saakka.

Kukonhiekassa asemakaavoitetulle alueelle sijoittuva osa Rahkolantiestä muutetaan kaduksi ja se osa Kukonhiekantiestä, joka sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, muutetaan kaduksi.

Kuva 1. Paavontien ja Ranta-Hänniläntien kaduksi muutettavat yleisen tien alueet.

 

Kuva 2. Kukonhiekantien ja Rahkolantien
kaduksi muutettavat yleisen tien alueet.


Kaavahankkeen vaiheet ja nähtävillä olevat aineistot

Alla olevista valikoista voi tutustua parhaillaan nähtävillä oleviin asiakirjoihin tai aiempien käsittelyvaiheiden nähtävillä olleisiin asiakirjoihin.
Kaavan uusin käsittely-/suunnitteluvaihe on ylinnä.

Tänne tuodaan luonnosvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat.

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 3.10.2019 ja muutoshanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 3.10.–16.10.2019.

Maantiet Kaduiksi OAS (PDF)

Tänne tuodaan nähtäväksi kaavahankkeen selvitysaineistoa.

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat henkilöt:

Ulla-Maija Humppi

kaavoitusjohtaja

Saarijärven kaavoitus ja maankäyttöpalvelut sekä aluearkkitehtipalvelut

Tiistaisin Karstulassa (huom. varaa aika asiakaskäynnille)

044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen

kaavoitusinsinööri

Saarijärven kaavoitus

kaavaprosessiohjaus, rakennusoikeusasiat, kaavojen laadinnan ohjaus

044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Matti Piispanen

Kaavasuunnittelija

Saarijärven kaavoitus

044 4598 225
matti.piispanen@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu