Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Maasto- ja rakennusmittaus

Kaupungin mittausryhmä suorittaa rakennusluvissa edellytettyjä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisiä. Ennen rakentamiseen ryhtymistä on tärkeä, että rakennus merkitään rakennusluvassa hyväksytyn asemapiirroksen mukaiseen paikkaan. Rakennuksen korkeusasema määritellään siten, että rakennus sopeutuu ympäristöön eikä hulevesistä aiheudu haittaa rakennukselle.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakentajan tulee tilata rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen, mikäli luvassa on näin edellytetty. Tällöin maksu mittaustyöstä sisältyy rakennuslupamaksuun. Mittausryhmä suorittaa tilaustyönä myös muita maasto- ja rakennusmittauksia sekä pohjakartan laadintaa nykyaikaisella GPS – ja takymetrikalustolla. Korvaus mittaustyöstä määräytyy tuntihinnan mukaisesti.


Rakennuksen paikan merkitsemisen voi rakennusluvan myöntämisen jälkeen tilata suoraan mittaustyönjohtajalta.

Harri Lagström

mittaustyönjohtaja

044 4598 205
harri.lagstrom@saarijarvi.fi


Piensolutukiasemien sijoittaminen

Piensoluasemien sijoittaminen kaupungin hallinnoimiin rakenteisiin tai kiinteistöihin.
Tälle sivulle tuodaan Viestinnän palvelulain (917/2014,SVPL) 229§:n muutokseen perustuvat piensolutukiasemien sijoitusehdot vuoden 2021 loppuun mennessä.

Piensolutukiasemalla tarkoitetaan laajakaistaiset mobiiliyhteydet tai langattoman lähiverkon yhteydet mahdollistavaa langattoman lähiverkon laitetta tai matkaviestinverkon lyhyellä kantamalla toimivaa laitetta.

Lisätietoja kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen osalta antaa kunnossapitomestari ja kaupungin kiinteistöille asennettavien mastojen sekä kaupungin hallinnoimien muiden rakenteiden osalta maankäyttöpäällikkö.

Pasi Nikara

kunnossapitomestari

044 4598 777
pasi.nikara@saarijarvi.fi

Tarmo Heinänen

maankäyttöpäällikkö

044 4598 314
tarmo.heinanen@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu