Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Rakennusoikeustiedustelut

Rakennusoikeuden määrän selvittäminen on tärkeää silloin kun suunnitellaan uudisrakentamista. Myös kiinteistön arvon määrittelyssä rakennusoikeuden määrä on keskeinen tekijä. Kaavoitetuilla alueilla rakennusoikeustiedusteluihin vastaa kaavoituksen henkilökunta. Kaavoittamattomilla alueilla rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaisesti ja tiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja.

Asemakaavoitetulla alueella tonttien rakennusoikeus on määritelty asemakaavassa joko tehokkuuslukuna (esim. e=0,20) tai rakennusoikeuskerrosneliömetreinä. Yleiskaavoissa, niillä alueilla joilla rakennusluvan hakeminen on mahdollista suoraan yleiskaavan perusteella, on määräyksiä myös rakentamisen määrästä. Tyypillisimmin yleiskaavan rakennusoikeus on määritelty rantavyöhykkeelle sijoittuville loma- ja vakituisille rakennuspaikoille.

Kaavoittamattomilla alueilla rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.


Mirja Tarvainen

kaavoitusinsinööri

Saarijärven kaavoitus

kaavaprosessiohjaus, rakennusoikeusasiat, kaavojen laadinnan ohjaus

044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Jouni Vesala

rakennustarkastaja

044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu