Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Vaikuttaminen kaavoituksessa

Kaavoitukseen voi osallistua ottamalla kantaa kaavaprosessin eri vaiheissa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä – asetuksessa on säädetty, kuinka vuorovaikutus osallisten kanssa tulee kaavoja laadittaessa järjestää. Kaava-asioissa voi olla yhteydessä kaavoituksen henkilökuntaan joko sähköpostilla tai tulemalla paikan päälle keskustelemaan kaupungintalolle. Tapaamisista on hyvä sopia etukäteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan jokaisen kaavahankkeen alussa. Siinä kerrotaan, mitkä ovat kaavan tavoitteet ja aikataulu, ketkä ovat osallisia ja kuinka osallistuminen ja vuorovaikutus on tarkoitus järjestää. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä vireilletulovaiheessa vähintään kahden viikon ajan, jolloin osalliset voivat jättää suunnitelmasta mielipiteensä. OAS päivittyy kaavahankkeen edetessä.

Kaavoitusinsinööri päättää asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Yleiskaavaluonnosten nähtäville asettamisesta päättää kaavoitusjohtaja. Kaava-aineistot pidetään nähtävänä kaupungin nettisivuilla sekä kaavoituksen ilmoitustaululla vähintään 30 päivän ajan. Nähtävilläolon aikana osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta kaavoitusarkkitehdille.

Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Ehdotus pidetään virallisesti nähtävänä 30 päivän ajan ja siitä tiedotetaan samoin kuin luonnoksesta. Merkittävistä kaavoista voidaan järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Nähtävilläolon aikana osalliset voivat tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun, kaavaehdotusta koskevan kirjallisen, vapaamuotoisen muistutuksen.

Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat nähtävillä kaupungin kotisivuilla www.saarijarvi.fi. Lisäksi paperiversioihin voi tulla tutustumaan kaupungintalon 3. kerrokseen (Kaavoitus), osoitteeseen: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi. Pyydettäessä aineistoa voidaan lähettää myös sähköpostin tai postin välityksellä.

Kuulutukset julkaistaan kaupungin kotisivuilla sekä tarvittaessa Sampo-lehdessä.


ELY-keskuksen julkaisemassa oppaassa kerrotaan osallistumisesta kuntien kaavoitukseen. Tavoitteena on tehdä tutuksi kaavoituksen sisältöä ja sanastoa sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen.

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu