Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Yleisiä liikennealueita koskeva asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen

Asemakaavan muutosalueet sijoittuvat sekä Saarijärven keskustan, että Kukonhiekan alueelle.

Saarijärven keskustan asemakaava-alueella muutoskohteina ovat Paavontien yleisen tien alue (n. 1,4 km) alkaen Pentinniemen liittymän kohdalta Mannilan kaupunginosan rajasta jatkuen Ranta-Hännilän risteysalueeseen, sekä Ranta-Hänniläntien liikennealue (n. 300 metriä) Matosalmen siltaan saakka. Asemakaavaa kumotaan vähäisesti siltapenkereen osalta.

Kukonhiekassa asemakaavoitetulle alueelle sijoittuva osa Rahkolantietä ja Kukonhiekantietä muutetaan kaduksi.  Samalla tarkistetaan Kukonhiekantien katualuevarausta sekä laajennetaan asemakaavaa koskemaan Kukonhiekantien aluetta välillä Rahkolantien risteys – vt-13.

Kaavamuutoksen hyväksymisvaiheessa Kukonhiekan osa-alue jätettiin pois kaavamuutosalueesta, koska alueen väylien kunnostuksen aikataulusta ja siirtymisestä kaupungin ylläpitoon ei ole neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa. Tarvittaessa kaavamuutos voidaan viedä hallituksen ja valtuuston hyväksymiskäsittelyyn myöhemmin.

 

Kuva 1. Paavontien ja Ranta-Hänniläntien kaduksi muutettavat yleisen tien alueet.

 

Kuva 2. Kukonhiekantien ja Rahkolantien
kaduksi muutettavat yleisen tien alueet. Huom.! tämä osa-alue jätettiin pois kaavamuutoksen hyväksymisvaiheessa ja käsitellään erillisenä hankkeena myöhemmin.


Kaavahankkeen vaiheet ja nähtävillä olevat aineistot

Alla olevista valikoista voi tutustua parhaillaan nähtävillä oleviin asiakirjoihin tai aiempien käsittelyvaiheiden nähtävillä olleisiin asiakirjoihin.
Kaavan uusin käsittely-/suunnitteluvaihe on ylinnä.

Ilmoitamme Saarijärven kaupungin taajama-alueen liikennealueita koskevan asemakaavamuutoksen, laajennuksen sekä osittaisen kumoamisen nähtävilläolosta ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaavaehdotusaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 19.10. – 20.11.2023 Saarijärven kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.saarijarvi.fi. Aineistoon voi tutustua myös kaupungintalolla 3. kerroksen ilmoitustaululla (Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut).

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen asemakaavaehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutukset on jätettävä viimeistään 20.11.2023 kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

Asemakaavamuutosehdotus, kaavakartta (PDF)

Asemakaavamuutosehdotus, kaavaselostus (PDF)

Kaavaselostuksen liite 1, seurantalomake (PDF)

Kaavaselostuksen liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (PDF)

Kaavaselostuksen liite 3, vastineraportti (PDF)

Saarijärven kaupungin taajama-alueen liikennealueita koskevan asemakaavamuutoksen, laajennuksen sekä osittaisen kumoamisen luonnosaineiston nähtävilläolosta valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavaluonnosaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 8.6. – 11.8.2023 .Viraston aukioloaikoina aineistoon voi tutustua myös kaupungintalolla 3. kerroksen ilmoitustaululla (Kaavoitus). Pyydämme huomioimaan kaupungintalon kesäsulkuajan 26.6. – 30.7.2023, jona aikana voi olla yhteydessä kaavoituksen paikalla olevaan henkilöstöön.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä asemakaavahankkeen luonnosaineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 11.8.2023 mennessä osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

Asemakaavamuutosluonnos, kaavakartta

Asemakaavamuutosluonnos, kaavaselostus

Kaavaselostuksen liite 1, seurantalomake

Kaavaselostuksen liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 3.10.2019 ja muutoshanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 3.10.–16.10.2019.

Maantiet Kaduiksi OAS (PDF)

Tänne tuodaan nähtäväksi kaavahankkeen selvitysaineistoa.

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat henkilöt:

Ulla-Maija Humppi

kaavoitusjohtaja

Saarijärven kaavoitus ja maankäyttöpalvelut sekä aluearkkitehtipalvelut

Tiistaisin Karstulassa (huom. varaa aika asiakaskäynnille)

044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen

kaavoitusinsinööri

Saarijärven kaavoitus

kaavaprosessiohjaus, rakennusoikeusasiat, kaavojen laadinnan ohjaus

044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Matti Piispanen

Kaavasuunnittelija

Saarijärven kaavoitus

044 4598 225
matti.piispanen@saarijarvi.fi

Seela Ihanainen

Projektityöntekijä KATTI -hankeessa

040 5144 859
seela.ihanainen@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu