Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Hämeenniemen ja Kuusitien alueen asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi erillistä aluetta, jotka sijaitsevat Saarijärven keskustan läheisyydessä Kuusitien varressa ja Hämeenniementien loppupäässä.

Molemmat alueet rajoittuvat osittain Pieni-Lumperoinen –järveen. Kuusitien läheisyydessä asemakaavan muutosalue sijoittuu korttelien 342 ja 343 alueella.

Hämeenniementien loppupäässä asemakaavan muutos- ja laajennuskohteet sijoittuvat korttelien 348, 349 ja 350 alueelle.

Kaavamuutosalueiden yhteispinta-ala on noin 2 hehtaaria.

Kaava-alueiden sijainnit.


Asemakaavahankkeessa on tarkoitus muodostaa Hämeenniementien päähän omarantainen asuinpientalotontti Pieni-Lumperoisen rantaan sekä laajentaa Hämeenniementien pohjoispuolella kolmea asuinpientalotonttia.

Kuusitien alueella kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa korttelin 343 rakentamattomasta rivitalotontista ja puistoalueesta omarantaisia ja kuivanmaan asuinpientalotontteja.


Kaavahankkeen vaiheet ja nähtävillä olevat aineistot

Alla olevista valikoista voi tutustua parhaillaan nähtävillä oleviin asiakirjoihin tai aiempien käsittelyvaiheiden nähtävillä olleisiin asiakirjoihin.
Kaavan uusin käsittely-/suunnitteluvaihe on ylinnä.

Tänne tuodaan ehdotusvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat.

Kuusitien alueen 1.4. – 31.5.2020 nähtävillä kaavaluonnos .

Luhdan alueen 8.9. – 8.10.2010 nähtävillä ollut  kaavaluonnosaineisto:.

Kuusitien alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.10. – 16.10.2019

Luhdan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.4. – 17.4.2009

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat henkilöt:

Ulla-Maija Humppi

kaavoitusjohtaja

Saarijärven kaavoitus ja maankäyttöpalvelut sekä aluearkkitehtipalvelut

Tiistaisin Karstulassa (huom. varaa aika asiakaskäynnille)

044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen

kaavoitusinsinööri

Saarijärven kaavoitus

kaavaprosessiohjaus, rakennusoikeusasiat, kaavojen laadinnan ohjaus

044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Matti Piispanen

Kaavasuunnittelija

Saarijärven kaavoitus

044 4598 225
matti.piispanen@saarijarvi.fi

Seela Ihanainen

Projektityöntekijä KATTI -hankeessa

040 5144 859
seela.ihanainen@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu