Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Keskustan kaupunginosan asemakaava tarkistus

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Saarijärven ydinkeskustassa. Hankkeessa tarkastellaan 1. kaupunginosan keskustan asemakaava-alue lukuun ottamatta korttelia 160 (Sillankorva) ja osaa Nahkurintien ja Paavontien katualueista.

Kuva keskustan asemakaavan rajauksesta

Suunnittelualueen rajaus. Urheilukentän ja Koulukeskuksen alueet, sekä Paavontien ja Nahkurintien risteysalueet valtatielle eivät kuulu päivitettävään kaava-alueeseen.


Suunnittelutyön tarkoituksena on päivittää keskustan asemakaava. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa elävän liikekeskustan muodostuminen. Erityistä tarkistustarvetta asemakaavassa on niissä kortteleissa, joissa asemakaava on todettu vanhentuneen, sekä niillä alueilla, jotka ovat poikkeusluvin tai muutoin toteutuneet asemakaavan vastaisesti. Samalla tarkistetaan kohteet, joissa on asemakaavan teknisluonteista korjaustarvetta.


Keskustan asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 1.4.2020-31.5.2020.

Hankkeen laadinta on alkanut vuonna 2022 ja jatkuu vuonna 2023.

Asemakaavan muutostyötä varten on laadittu idea- ja yleissuunnitelmia, joiden avulla on tutkittu eri korttelialueiden maankäytön mahdollisuuksia. Yleissuunnitelmat ovat nimensä mukaisesti yleispiirteisiä eikä niiden perusteella toteuteta kohteita. Yleissuunnitelmien toivotaan herättävän keskustelua ja uusia kehittämisideoita.

Kaavahankkeen vaiheet ja nähtävillä olevat aineistot

Alla olevista valikoista voi tutustua parhaillaan nähtävillä oleviin asiakirjoihin tai aiempien käsittelyvaiheiden nähtävillä olleisiin asiakirjoihin.

Tavoitteena saada nähtäville vuonna 2023.

Kaupunginhallituksen päätös asemakaavan tarkistamisesta ja
muuttamisesta. 7.6.2013

Kaavamuutoksen vireilletulo 8.9.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.9. – 7.10.2016

OAS Saarijärven Keskustan Asemakaavan Tarkistus 30.5.2016 (PDF)

Kuulutus Keskustan Asemakaavatarkistuksen Vireilletulosta (PDF)

Saarijärven keskustan yleiskaavahanketta varten laadittu kaupan palveluverkkoselvitys päivitettiin 2018:

Palveluverkkoselvitys (PDF)

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat henkilöt:

Ulla-Maija Humppi

kaavoitusjohtaja

Saarijärven kaavoitus ja maankäyttöpalvelut sekä aluearkkitehtipalvelut

Tiistaisin Karstulassa (huom. varaa aika asiakaskäynnille)

044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen

kaavoitusinsinööri

Saarijärven kaavoitus

kaavaprosessiohjaus, rakennusoikeusasiat, kaavojen laadinnan ohjaus

044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Matti Piispanen

Kaavasuunnittelija

Saarijärven kaavoitus

044 4598 225
matti.piispanen@saarijarvi.fi

Seela Ihanainen

Projektityöntekijä KATTI -hankeessa

040 5144 859
seela.ihanainen@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu