Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Lumperonharjun asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos koskee korttelia 606 sekä siihen rajoittuvia katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutos on tullut voimaan 20.6.2023. Asemakaavamuutoksella  muodostettiin Lumperonharjun alueelle viisi rantatonttia ja kolme kuivanmaan tonttia asuinkäyttöön  sekä joustavoitettiin kesäteatterin alueen käyttötarkoitusmerkintää.
Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin kolme hehtaaria. Asemakaavan muutosalue sijoittuu Pieni-Lumperoisen ranta-alueelle osoitteeseen Lumperontie 12.

Alueen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa syksyllä 2023 jonka jälkeen myös alueen asuintontit asetetaan myyntiin.


Asemakaavan muutosalue on rajattu kartalle punaisella pisteviivalla.

Kaavahankkeen vaiheet ja nähtävillä olleet aineistot

Alla olevista valikoista voi tutustua hyväksyttyyn kaavamuutosaineistoon tai aiempien käsittelyvaiheiden nähtävillä olleisiin asiakirjoihin.
Kaavan uusin tai tuleva käsittely-/suunnitteluvaihe on ylinnä.

Ilmoitamme Saarijärven kaupungin 6. kaupunginosan Hietalahden, Lumperonharjun asemakaavamuutoksen nähtävilläolosta ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 606 ja siihen liittyviä katu- ja lähivirkistysalueita Pieni-Lumperoisen ranta-alueella osoitteessa Lumperontie 12.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 9.2. – 13.3.2023 tällä sivustolla ja kaupungintalolla 3. kerroksen ilmoitustaululla (Kaavoitus).

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus muistutuksen tekemiseen asemakaavaehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Muistutukset on jätettävä viimeistään 13.3.2023 kaupunginhallitukselle osoitettuna osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi

 

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Lumperonharju kaavaehdotuskartta (PDF)

Kaavaselostus (PDF)

Liite 1. Asemakaavan Seurantalomake (PDF)

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (PDF)

Liite 3. Liito-oravakartoitus (PDF)

Liite 4. Tärinälausunto (PDF)

Liite 5. Saarijärven keskustan yleiskaavan maisemaselvitys (PDF)

Liite 6. Vastineraportti luonnospalautteisiin (PDF)

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 8.9.2022 ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville  (8. – 23.9.2022).

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu