Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Mannilan männikön l-osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijoittuu Mannilaan noin kilometrin etäisyydelle Saarijärven kaupungin ydinkeskustasta Saarijärven pohjoisrannalle. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 28 hehtaaria, josta
uutta asemakaava-aluetta on noin 11 hehtaaria.

Kuvassa näkyy aluerajaus nykyisestä asemakaavasta.


Suunnittelualueen itäosassa, ns. Mannilan männikön alueella ei ole asemakaavaa. Vuoden 2019 aikana on tullut esille maankäytön kehittämisen suunnittelutarpeita Mannilan kartanon ympäristössä. Alueella pyritään tiivistämään yhdyskuntarakennetta olemassa olevien kunnallistekniikan verkostojen välittömässä läheisyydessä. Muutoin Mannilan männikön alue aiotaan säilyttää nykyisessä käytössä virkistys- ja ulkoilualueena.

Pirttiranta -kiiinteistölle on käynnistetty aiemmin ranta-asemakaavahanke, joka on otettu mukaan Mannilan männikön l-osa-alueen asemakaavan muutokseen.


Kaavahankkeen vaiheet ja nähtävillä olevat aineistot

Alla olevista valikoista voi tutustua parhaillaan nähtävillä oleviin asiakirjoihin tai aiempien käsittelyvaiheiden nähtävillä olleisiin asiakirjoihin.
Kaavan uusin tai tulossa oleva käsittely-/suunnitteluvaihe on ylinnä.

Tavoitteena saada nähtäville vuonna 2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.3.-24.3.2021

OAS Mannilan männikkö (PDF)

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat henkilöt:

Ulla-Maija Humppi

kaavoitusjohtaja

Saarijärven kaavoitus ja maankäyttöpalvelut sekä aluearkkitehtipalvelut

Tiistaisin Karstulassa (huom. varaa aika asiakaskäynnille)

044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen

kaavoitusinsinööri

Saarijärven kaavoitus

kaavaprosessiohjaus, rakennusoikeusasiat, kaavojen laadinnan ohjaus

044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Matti Piispanen

Kaavasuunnittelija

Saarijärven kaavoitus

044 4598 225
matti.piispanen@saarijarvi.fi

Seela Ihanainen

Projektityöntekijä KATTI -hankeessa

040 5144 859
seela.ihanainen@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu