Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Timonmäen asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee korttelin 604 tontteja 2 ja 3 valtatie 13:n varrella (Jyväskyläntie 28-30). Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Timonmäen alueelle omarantaisia pääasiassa asuinkäyttöön osoitettuja tontteja sekä osoittaa nykyinen ajoyhteys kaduksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 5.6.2023.

Kaavaselostus ehdotus asemakaavamuutos Timonmäki

Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti.

 


Kaavahankkeen vaiheet ja nähtävillä olevat aineistot

Alla olevista valikoista voi tutustua parhaillaan nähtävillä oleviin asiakirjoihin tai aiempien käsittelyvaiheiden nähtävillä olleisiin asiakirjoihin.
Kaavan uusin käsittely-/suunnitteluvaihe on ylinnä.

Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 5.6.2023 (§43) Timonmäen asemakaavamuutoksen MRL 52 §:n mukaisesti.

Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Saarijärven kaupunginvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Hyväksytty kaavamuutosaineisto:

Hyväksytty asemakaavamuutos, kaavakartta

Hyväksytty asemakaavamuutos, kaavaselostus

Kaavaselostuksen liite 1, seurantalomake

Kaavaselostuksen liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostuksen liite 3, liikennemeluselvitys

Kaavaselostuksen liite 4, maisemaselvitys

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, kuulutus 10.3.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.3. – 24.3.2021

OAS Timonmäen Asemakaavamuutos (PDF)

Kuulutus neljän kaavamuutoksen vireilletulosta (PDF)

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat seuraavat henkilöt:

Ulla-Maija Humppi

kaavoitusjohtaja

Saarijärven kaavoitus ja maankäyttöpalvelut sekä aluearkkitehtipalvelut

Tiistaisin Karstulassa (huom. varaa aika asiakaskäynnille)

044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen

kaavoitusinsinööri

Saarijärven kaavoitus

kaavaprosessiohjaus, rakennusoikeusasiat, kaavojen laadinnan ohjaus

044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Matti Piispanen

Kaavasuunnittelija

Saarijärven kaavoitus

044 4598 225
matti.piispanen@saarijarvi.fi

Seela Ihanainen

Projektityöntekijä KATTI -hankeessa

040 5144 859
seela.ihanainen@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu