Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Katujen kunnossapito

Saarijärven teitä kunnossapitää ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki. ELY- keskus kunnossapitää seuraavia teitä: Myllymäentie, Uuraistentie, Paavontie, Koiralammentie, Lukiontie, Kannonkoskentie ja Viitasaarentie kevyenliikenteen väylineen sekä tieliittymä Kannonkoskentieltä Valtatie 13:sta. Kaikkien muiden taajama-alueiden teiden kunnossapito kuuluu Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalveluille.

Kiireellistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24h/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. ELY-keskuksen ylläpitämät tiet Saarijärvellä löydät linkin takaa sivun alaosasta.

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on liikenneviraston ja ELY-keskuksen liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläalueiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautetta ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa.

Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8.00-16.00. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä teille asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa www.palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600.

Saarijärven teiden kunnossapidosta vastaavat

Vesa Niskanen

maanrakennusmestari

044 4598 424
vesa.niskanen@saarijarvi.fi