Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019, jonka myötä myös kuntien tielautakunnat ovat lakanneet. Saarijärven kaupunki avustaa talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa vuosittain niiden teitten kunnossapitoa, joiden tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä.

Tekninen lautakunta on 2.12.1995 vahvistanut kaupungin avustusehdot, joihin perustuen tekninen lautakunta vahvistaa vuosittain yksityisteiden kunnossapidon kilometrikorvaukset kunnossapitoluokittain.

Niiden yksityisteiden avustushakemukset, jotka eivät ole saaneet kunnossapitoavustusta, jättöaika on kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Saarijärven kaupunki avustaa yksityisteiden perusparannus- ja rakentamishankkeita vuosittain. Avustuksen saaminen edellyttää että tie on valtionapukelpoinen ja hankkeeseen on haettu valtionavustusta ja saatu myönteinen päätös.

Avustushakemukset tehdään ELY- keskuksen lomakkeella, joista toinen kappale liitteinen jätetään kaupungille ja toinen ELY- liikennevirastolle.

Perusparannushakemuksien jättämiseen ei ole määräaikaa, mutta suosituksena on, että hakemukset jätetään elokuun loppuun mennessä. Hakemuksena käytetään ELY-keskuksen lomaketta. Lomakkeen voi noutaa kunnallistekniikan tai tulostaa  ELY-keskuksen sivuilta.

Vesa Niskanen

maanrakennusmestari

044 4598 424
vesa.niskanen@saarijarvi.fi