Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Rakennusvalvonta

Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilyttämistä. Lupahakemusten arvioimisessa rakennustarkastajan apuna toimii kaavoitusjohtaja, ympäristösihteeri ja pelastusviranomainen, jotka antavat tarvittaessa lausunnon lupakäsittelyn yhteydessä.

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvonta pitää yhteyttä toimialansa eri sidosryhmiin sekä hoitaa neuvontaa ja tiedottamista.

Tutustu myös

Jos rakennat Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheen suunnittelun ongelmissa: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

www.talopeli.fi