Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Rakennusjärjestys, ohjeet ja taksat

Saarijärven kaupungissa on noudatettava alla olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. Rakennusjärjestyksessä määritellään myös toimenpiteiden luvan ja ilmoituksenvaraisuus sekä haettavan toimenpiteen lupamuoto.Alla olevasta linkistä aukeaa periaatekuva rantarakentamisen määrästä silloin kuin ranta-asemakaavassa tai yleiskaavassa ei ole toisin määrätty.

 

Seinään porataan reikää

Tutustu myös

Jos rakennat Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheen suunnittelun ongelmissa: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

www.talopeli.fi