Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Rakennustarkastukset ja -katselmukset

Lupapäätöksessä voidaan määrätä rakennustarkastajan suorittamia katselmuksia. Vastaava työnjohtaja tai rakennuttaja tilaa rakennuslupapäätöksessä mainitut katselmukset rakennustarkastajalta vähintään viikkoa aikaisemmin.


 

Ennen rakentamisen aloittamista kaupungin mittausryhmä huolehtii rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Sijainnin ja korkeusaseman merkinnässä mitataan kohteen nurkkapisteet maastoon ja lanka- tai moduulilinjat rakentajan tekemiin lankapukkeihin, ja annetaan kiintokorkeus, josta rakentaja itse mittaa suunnitellun korkeustason.

Mittausryhmän yhteystiedot löydät alta.

Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen ja piha-alueiden tulee olla käyttökelpoiset ja täyttää turvallisuusvaatimukset niiltä osin kuin ne aiotaan ottaa käyttöön.
Jotta käyttöönottokatselmuksessa ei tulisi sinulle yllätyksiä, niin tarkista ainakin seuraavat asiat:

 • Varaa aika käyttöönottotarkastukselle riittävän ajoissa mahdollista käyttöönottoa ajatellen.
 • Varmista, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu.
 • Talon numero on kiinnitetty seinään selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna.
 • Jäteastia on sijoitettu luvan mukaiseen paikkaan.
 • Talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu.
 • Kaiteet on asennettu.
 • Savuhormikatselmus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja mikäli hormimalli vaatii erillisen palotarkastajan tekemän katselmuksen.
 • Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja.
 • Sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja.
 • Jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, tulee mittaus olla suoritettuna ja siitä on esitettävä pöytäkirja. Mikäli rakennuksessa on vain koneellinen poisto, tulee ilmanvaihdon olla toiminnassa ja makuutiloissa tulee olla korvausilmaventtiilit.
 • Mahdollisista yläkerran makuuhuoneista tulee olla varatiemahdollisuus.
 • Palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä.
 • Palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä

Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • Tarkistetaan mahdolliset puutteet mitä käyttöönottokatselmuksen pöytäkirjaan on kirjattu.
 • Pysyvällä rakennustunnuksella (PRT) päivitetty rakennuksen energiatodistus on toimitettu.
 • Tarkistetaan, että rakennus on rakennettu luvan mukaisesti ja rakennustyöt on saatettu loppuun kaikilta osin.
 • Tarkistetaan, että sähköinen tarkastusasiakirja on rakennusaikana täytetty, mikäli luvassa niin on edellytetty. Mikäli kyseessä paperinen lupahakemus, alkuperäinen tarkastusasiakirja otetaan arkistoitavaksi rakennusvalvontaan ja kopion tarkastusasiakirjasta arkistoi rakennushankkeeseen ryhtyvä.
 • Tarkistetaan, että rakennuksen käyttö- ja huolto-opas on koottu, mikäli luvassa niin on edellytetty.

Sisääntulonäkymä tontille on siisti ja huoliteltu.

Omakotitaloa rakennetaan

Tutustu myös

Jos rakennat Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheen suunnittelun ongelmissa: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

www.talopeli.fi