Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Turvallisuus ja järjestys

Turvallisuus on tärkeä osa kaupungin hyvinvointia ja kilpailukykyä. Kaupungin turvallisuus on elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä.

Toimi oikein onnettomuustilanteessa!

Onnettomuustilanteessa jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, ryhtyä kykyjen mukaisiin pelastustoimiin ja tehdä hätäilmoitus.

Auta aina jos voit: sammuta palonalku, anna ensiapua, varoita, opasta ja soita hätänumeroon 112. Hätänumeroon 112 on soitettava aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa vaarassa tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Kun soitat hätänumeroon 112: vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.