Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Vesi- ja viemärilaitos

Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos toimittaa puhdasta vettä  Kalmarin kylätaajamaan sekä Pylkönmäen alueelle. Lisäksi useilla kyläkunnilla toimii omia vesiosuuskuntia.

Puhtaan käyttöveden toimittamisesta vastaa Saarijärven kaupungissa pääasiallisesti Saarijärven Vesihuolto.

Vesi- ja viemärilaitos vastaa jätevesien käsittelystä Saarijärven kaupungin asemakaava-alueen lisäksi seuraavilla kyläkunnilla: Linnankylä, Kalmarin kylä, Lannevesi (Männikkömäki, koulun alue), Pylkönmäen keskustaajama, Kolkanlahti.

Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla kiinteistöjen on huolehdittava jätevedenpuhdistuksesta kiinteistökohtaisesti. Vesi- ja viemäriliittymiä haetaan hakulomakkeella viemäriin liittymishakemuksella, liittymismaksu muodostuu voimassaolevien taksojen perusteella.

Vastuualueen esimies

Vesa Niskanen, maanrakennusmestari
044 4598 424

Laskutus ja liittymissopimukset

Elisa Tuittu
044 4598 306

Kyläkuntien pienpuhdistamot ja pumppaamot

014 422 651
jatevedenpuhdistamo@saarijarvi.fi

Saarilammen jätevedenpuhdistamo

Mikko Kautto
044 459 8769

Pylkönmäen jätevedenpuhdistamo ja viemäri- ja vesiverkosto

Jouni Kotilainen
040 1827 663

Yhteydenotot ongelmatilanteissa

Päivystysnumero 044 4598 771 (jäteveden osalta sekä puhtaanveden osalta koskien Pylkönmäen keskustaajamaa ja Kalmarin kylää), muutoin puhtaan veden jakelun ongelmissa Saarijärven Vesihuolto Oy:n päivystysnumero 040 8618 957.