Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Vieraslajien torjunta

Lain vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015 ja tämän muutoksen 682/2109 tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvaa vahinkoa alkuperäisille eläin- ja kasvilajeille. Näiden lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty. Kiinteistön omistajan on poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät. Torjuttaviin vieraslajikasveihin kuuluvat mm. Jättiukonputket, rikkabalsami, jättibalsami, kurtturuusu, komealupiini, kiiltotuhkapensas, valkokarhunköynnös ja terttuselja. Nämä ovat kaikki melko yleisiä Suomessa, joten tarvitsemme yhteistyötänne niiden torjumiseen.

Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, joten niiden torjumiseen ja leviämisen ehkäisyyn pitää tarttua nyt. Haitallisilla vieraslajeilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemien toimivuuteen, ihmisten terveyteen sekä myös maa- ja metsätalouteen.

Toive olisi, että kuntalaiset ilmoittaisivat tiedossaan olevat kasvupaikat Vieraslajit.fi-nettisivulle. Olisi tärkeää, että erilaiset yhteisöt ja yhdistykset toimisivat mukana torjuntatyössä. Varsinaiset torjuntatyöt vaativat aina maanomistajan luvan.

Saarijärven kaupunki haastaa kuntalaisia vieraslajikasvien torjuntatyöhön

Torjuntatyöhön tarvitaan kuntalaisten talkootyötä, sillä kunnalla itsellään ei ole suuria resursseja vieraslajien hävitystyöhön.

Lisätietoja vieraslajeista Vieraslajit.fi -sivustolta:

Lisätietoja:

Mia Rahinantti

ympäristösihteeri

044 4598 390
mia.rahinantti@saarijarvi.fi