Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Ympäristö- ja luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.

Yleisen edistämistehtävän lisäksi kunta voi päättää yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta. Luonnonsuojelun keskeinen tavoite on eläin- ja kasvilajien sekä luontotyyppien monimuotoisuuden säilyttäminen.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Saarijärvellä on Saarijärven-reitti, josta lähes koko vesireitti rantoineen kuluu Naturaan ja rantojensuojeluohjelmaan. Reitin laajin luonnonsuojelualue on Riekonkosken ympäristössä.

Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Saarijärven Natura 2000-kohteet löytyvät listattuna alta. Kohteista linkitykset ympäristöhallinnon sivulle.