Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Pohjavesialueiden suojelu

Pohjaveden suojelusta on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa. Tavoitteena on turvata hyvälaatuisen talousveden saanti myös tulevaisuudessa.

Pohjaveden suojelun kannalta riskitoimintoja ovat muun muassa öljysäiliöt, jätevedet, kemikaalien käsittely ja maa-ainesten otto. Riskitoimintoja rajoitetaan ja ohjataan pohjavesialueiden erilaisin lupa-, valvonta- ja ohjaustoimenpitein.

Saarijärvellä on 22 luokiteltua pohjavesialuetta.

 

Kiviä järven rannassa