Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtävä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä asuinympäristö.

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 21.4.2022. Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupalautakunta ja ympäristösihteeri.Ympäristösuojeluviranomaisen tehtävänä on:

  • ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-asiat
  • ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen
  • huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
  • ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta
  • antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja alotteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
  • ympäristönsuojelun tiedotus, valistus ja koulutus
  • edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty ympäristönsuojelun hallintolaissa, ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa, maa-aineslaissa, luonnonsuojelulaissa ja vesiliikennelaissa.