Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Ympäristöterveysvalvonta, uimavedet

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueella otetaan ympäristötarkastajien toimesta kesäisin kolme näytettä yleisiltä uimarannoilta. Otetuista näytteistä tutkitaan ulosteperäisten bakteerien esiintyvyys (suolistoperäisten enterokokit ja E.coli-bakteeri). Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan veden laatua myös aistinvaraisesti esimerkiksi sinilevät, roskat tai öljy. Tarvittaessa otetaan näyte esimerkiksi levän tunnistamiseksi.

Uimarantavesien valvonta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonta on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä. Ympäristöterveysvalvonta ennaltaehkäisee, vähentää ja poistaa sellaisia ympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan tehtävistä huolehtii viisi ympäristöterveystarkastajaa. Yhteistoiminta-alueen kaikki kahdeksan kuntaa kuuluvat ympäristöterveysvalvonnan osalta toiminta-alueeseen.