Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Asuntohakemuksen käsittelyyn tarvitaan seuraavia liitteitä kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta:

 • Tiedot kuukausituloista:
  • Palkkatodistus bruttokuukausiansioista, tai
  • Todistus työttömyyspäivärahasta, tai
  • Todistus eläkkeiden määrästä
 • Verotuspäätös ja veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta
 • Opiskelijatodistus, jos opiskelijana
 • Kiinteistöveroilmoitus, jos omistuksessa on kiinteistöjä
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos varallisuutta
 • Luotonantajan todistus veloista, jos velkoja
 • Mahdollinen raskaustodistus
 • Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa ja kopio passista
 • Muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota.

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asuntotoimisto@saarijarvi.fi tai postittamalla osoitteeseen Saarijärven kaupunki, Asuntotoimi, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Vaihtoehtoisesti liitteet voi myös tuoda suoraan asuntotoimistolle tai kaupungintalon asiointipisteeseen.