Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven uusi Koulu- ja kulttuurikeskus

Useiden vuosien valmistelutyön jälkeen Saarijärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.10.2018 yksimielisesti uuden Koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentamisesta. Kaupungin kokoon suhteutettuna jättimäistä rakennushanketta luonnehdittiin valtuustossa useissa puheenvuoroissa historialliseksi ja Saarijärven elinvoiman kannalta merkittäväksi.

Noin 12500 neliömetrin ja yli 800 oppilaan kokonaisuus valmistui usean vuoden rakennusurakan ja monen eri vaiheen jälkeen joulukuussa 2022.

Keskuksen tilat ovat lukion, yhtenäiskoulun, kansalais- ja musiikkiopiston sekä keskuskeittiön käytössä. Mutta myös ulkopuoliset käyttäjät voivat varata määrättyjä tiloja omaan käyttöönsä maksua vastaan.

Mallikuva uudesta Saarijärven koulukeskuksesta

Arkkitehdin havainnekuva uudesta Koulu- ja kulttuurikeskuksesta


 

Rakentamisen aikataulu

Koulu- ja kulttuurikeskuksen ensimmäisessä vaiheessa, joka alkoi viikolla 23 vuonna 2019, rakennettiin yläkoulun ja lukion tilat, kulttuuritori sekä opiskelijaruokala ja keskuskeittiö. Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen ensimmäinen osa valmistui vuoden 2020 lopulla.

Urakan toisessa vaiheessa rakennettiin tilat koko perusopetuksen ja lukion taito- ja taide-aineiden oppimiseen sekä oppimisen tilat kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikki-opiston käyttöön. Toinen vaihe valmistui joulukuussa 2022.

Rakentamisen kolmas vaihe koskettaa piha-alueita. Ne valmistuvat lopulliseen muotoonsa vuonna 2024.

Videoita 1. vaiheen rakentamisvaiheen ajalta.


 

Tutustu Saarijärven Koulu- ja kulttuurikeskuksen suunnitteluvaiheen pohjapiirroksiin ja julkisivukuviin.

1. vaiheen pohjapiirrokset

2. vaiheen pohjapiirrokset

3. vaiheen piirustukset

Ulkosivukuva uudesta koulu- ja kulttuurikeskuksesta Ulkosivukuva uudesta koulu- ja kulttuurikeskuksesta Ulkosivukuva uudesta koulu- ja kulttuurikeskuksesta Uuden koulukeskuksen kulttuuritori Saarijärven uusi koulukeskus talvimaiseman keskellä Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen portaikko Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen auditorio Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen auditorio Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen kulttuuritori ja portaikko Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen kulttuuritori ja ruokala Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen luokkatila Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen kotitalousluokka Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen luokkatila Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen luokkatila Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen käytävä, jossa tauluja Saarijärven lukion taukotila Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen ruokala

Ulkopuoliset käyttäjät voivat varata uuden Koulu- ja kulttuurikeskuksen tiloja erilaisiin tilaisuuksiin, konsertteihin ja yhdistysiltoihin.

Tutustu tiloihin Asiodata-hallintasivuston kautta. Asiodatan kautta voi tehdä myös suoraan tilavarauksia (käyttäjätunnukset vaaditaan).

Kulttuuritorin konserttivarauksissa ja -tiedusteluissa voi olla yhteydessä myös arkisin klo 10.00 – 12.00 välillä Kansalaisopiston musiikinopettajaan:

Musiikinopettaja
Vesa-Matti Laaksonen
puh. 044 – 459 8770