Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Piirros koulubussista ja puusta

Koulukuljetus

Maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja ne esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, joiden koulumatka on pidempi kuin 5 kilometriä. Etuuden voi saada myös lyhyemmälle matkalle, jos se todetaan oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi.

Koulukuljetuksella tarkoitetaan oppilaalle maksutonta kuljetusta, jonka opetuksesta vastaava järjestää joko yleisellä tai tilaamallaan kulkuneuvolla. Oppilaan huoltaja voi myös järjestää koulukuljetuksen omalla tai tilaamallaan kulkuneuvolla. Opetuksen järjestäjä voi avustaa huoltajaa kuljetuskustannuksissa. Saarijärven kouluissa noudatetaan sivistyslautakunnan määrittelemiä kuljetusperiaatteita.

Yleistä koulukuljetuksesta

Koulukuljetuksen sijaan etuus voidaan myöntää huoltajalle ns. saattoavustuksena korvaamaan oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuneita kustannuksia. Vaikean, vaarallisen tai rasittavan koulumatkan määrittelyssä otetaan huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet.

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotipihalta (portti) koulun pihaan. Yksittäistä oppilasta ei yleensä haeta kotiportilta saakka, vaan turvallisesta paikasta kuljetusreitin varresta. Kouluautojen reitille kuljettavan matkan enimmäispituus määräytyy ikäluokittain seuraavasti: esioppilaat 200 m, 1-2 luokkalaiset 1 km, 3-4 luokkalaiset 2 km ja 5-9 luokkalaisilla 3 km. Koulumatkan kulkeminen on osa koulun terveyskasvatusta, jolloin pyritään aina sellaiseen ratkaisuun, että osa koulumatkasta tapahtuu joko jalkaisin tai polkupyörällä kulkien.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2½ tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisperusteet sekä muuta tietoa koulukuljetusperiaatteista löytyy Saarijärven kaupungin koulukuljetusoppaasta, tutustu oppaaseen linkistä sivun alaosassa.

Maksuttoman koulukuljetuksen myöntäminen

Esiopetuksen oppilaiden huoltajien tulee hakea kuljetusta huollettavalleen esiopetuspaikkaa hakiessaan. Hakemus jätetään silloinkin kun koulumatka kunnan määrittelemään esiopetuspaikkaan on viittä kilometriä pitempi.

Perusopetuksen oppilaalle koulukuljetus järjestetään anomuksetta, kun koulumatka kaupungin osoittamaan lähikouluun on viittä kilometriä pitempi. Viiden kilometrin ja sitä lyhyemmälle koulumatkalle oppilaiden huoltajien on haettava koulukuljetusta huollettavalleen edellisen lukuvuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Koulukuljetuspäätös tehdään aina lukuvuodeksi kerrallaan. Jos oppilas muuttaa tai vaihtaa koulua tai esiopetuspaikkaa kesken lukuvuoden, on kuljetusta haettava uudelleen. Myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana.

Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa kuljetuksissa, voidaan kuljetus järjestää tai korvata lyhyemmäksi ajaksi kuin lukuvuodeksi.

Voit tulostaa kuljetushakemuslomakkeen tai voit pyytää valmiiksi tulostetutun lomakkeen sivistystoimen hallinnosta. Hakemus liitteineen palautetaan oppilaan koululle tai sivistystoimen hallintoon sekä esiopetushakemuksen yhteydessä varhaiskasvatuksen hallintoon. Kuljetushakulomakkeen linkki sivun alaosassa.

Lisätietoja

Jaana Myllylä

hallintosihteeri

044 4598 433
jaana.myllyla@saarijarvi.fi

Tiina Kulmala

varhaiskasvatusjohtaja

050 3135 439
tiina.kulmala@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Saarijärven kouluihin Peda.net-palvelussa.

Avaa Peda.net