Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Oppilashuolto

Oppilashuollon tarkoituksena on edistää oppilaan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Ensisijainen toimintamuoto on yhteisöllinen oppilashuolto ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Yksilökohtainen oppilashuolto koostuu kouluterveydenhuollosta, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista sekä monialaisesta oppilashuoltotyöstä.

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen toimintamuoto koulun oppilashuollon järjestämiseksi ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Sen toimilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, osallisuutta ja opiskeluympäristöön liittyviä asioita sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista ja sen suunnittelusta vastaa koulun oppilashuoltoryhmä. Yhteisöllisessä oppilashuollossa ei käsitellä yksittäisen oppilaan asioita.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Yksilökohtainen oppilashuolto koostuu kouluterveydenhuollosta, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista sekä monialaisesta oppilashuoltotyöstä. Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa oppilas voi esimerkiksi käydä yksilökäynneillä koulukuraattorilla tai -psykologilla. Aloite työskentelyyn voi tulla koulun henkilökunnalta, perheeltä, oppilaalta itseltään tai yhteistyötahoilta. Mikäli opettaja ohjaa oppilaan oppilashuollon palvelujen pariin, keskustelee hän asiasta ensin oppilaan/huoltajien kanssa.

Oppilaan tueksi voidaan myös koota monialainen asiantuntijaryhmä silloin, kun tarvitaan monipuolista eri alojen asiantuntemusta oppilaan tuen järjestämiseen. Asiantuntijaryhmän jäsenistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa ja asiantuntijaryhmän kokoontuminen kirjataan oppilaan omaan oppilashuoltokertomukseen. Oppilas ja huoltaja ovat mukana asiantuntijaryhmän kokoontumisessa.

Koulukuraattori

  • on koulun sosiaalityöntekijä
  • kuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ja oppilaiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä
  • oppilas voi hakeutua/ohjautua koulukuraattorin luo, jos mieltä askarruttaa esim. koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvät asiat

Koulupsykologi

  • oppilas voi hakeutua/ohjautua koulupsykologin luo, jos mieltä askarruttaa esim. mielialaan tai oppimiseen liittyvät asiat
  • koulupsykologi tukee oppilaita myös elämän kriisitilanteissa
  • koulupsykologin tehtävänä on oppimisvaikeuksien, työskentelytaitojen ja tarkkaavaisuuspulmien selvittäminen, tukitoimien suunnittelu ja seuranta tuen eri tasoilla

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri

  • tukevat lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä seuraamalla, arvioimalla ja edistämällä oppilaan terveyttä, yhteistyössä vanhempien/huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa.
  • tapaavat kaikki oppilaat säännöllisesti terveystarkastuksissa

Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuollon järjestää Keski-Suomen hyvinvointialue, Nuorten palvelut.


Lisätiedot:

Paula Hankila

vastaava koulukuraattori

Yhtenäiskoulun luokat 1-6, Lanneveden koulu sekä esiopetus (Sivula, Pikku-Mäntylä, Solmu ja Lannevesi) & Poke Tarvaala

044 4598 283
paula.hankila@hyvaks.fi

Sini Reiman

koulukuraattori

Yhtenäiskoulun luokat 7-9, lukio, Pylkönmäen koulu ja esiopetus & Poke Tarvaala

040 1861 002
sini.reiman@hyvaks.fi

 

Kuva pulpeteista luokassa

Tutustu myös