Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Perusopetus

Perusopetus on koko ikäluokalle järjestettävää yleissivistävää koulutusta. Se on tarkoitettu 7-16 –vuotiaille lapsille. Perusopetuksen suorittaminen kestää yhdeksän vuotta.

Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Opetuksen sisällöt ja työtavat on kuvattu Opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa.

Perusopetuksen järjestäminen Saarijärvellä

Saarijärvellä toimii kolme kaupungin ylläpitämää peruskoulua. Opetusta järjestetään Lannevedellä, Pylkönmäellä ja keskustan Yhtenäiskoulussa.

Tavoitteenamme on järjestää perusopetus siten, että jokainen lapsi voi opiskella omien edellytystensä mukaisesti ja kokea oppimisen iloa. Opiskelun sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi koulussa.

Ajankohtaista

Tutustu myös

Tutustu Saarijärven kouluihin Peda.net-palvelussa.

Avaa Peda.net